> จัดเต็มข่าว PR >

14 มกราคม 2020

บีโอไอร่วมหารือขับเคลื่อนการลงทุนอีอีซี

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)ร่วมบรรยายและหารือนโยบายการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับนางลัษมณอรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาคาร กสท โทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...