> SEC >

14 มกราคม 2020

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน เหตุนำสิทธจองซื้อหุ้น IPO ลูกค้าไปให้ญาติ-เพื่อน

ก.ล.ต. ลงโทษ นางสาวนิภาพร เสือเพ็ชร์ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) โดยมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ส่งผลให้ไม่สามารถเป็นบุคลากรดังกล่าว เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 นางสาวนิภาพรนำสิทธิของลูกค้า 3 ราย ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัทแห่งหนึ่ง ไปให้ลูกค้าที่เป็นญาติและเพื่อนของตนแทน โดยนางสาวนิภาพรลักลอบใช้คอมพิวเตอร์ของผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับหุ้น IPO  ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการนำสิทธิการจัดสรรหุ้นดังกล่าวคืนให้ลูกค้าแล้ว  


การกระทำของนางสาวนิภาพรข้างต้น เป็นการกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 5 ปี แต่เนื่องจากบริษัทได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนมาแล้ว เป็นเวลา 3 เดือน (ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา 5 ปี ด้วย) จึงเหลือกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอดังกล่าวในคราวต่อไป เป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X