> SET > BTS

14 มกราคม 2020

BTS จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.18 บ./หุ้น XD 27 ม.ค. จ่าย 12 ก.พ.

โบรกหั่นเป้าราคาBTS-รอไฟเขียวต่อสัมปทานสายสีเขียว


ส่องหุ้น BTS คลายกังวลทุกประเด็น เตรียมรับข่าวดี


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       


เรื่อง                                                                                 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                       : 14 ม.ค. 2563

ชนิดการปันผล                                                                   : จ่ายปันผลเป็นเงินสด

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 28 ม.ค. 2563

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                                : 27 ม.ค. 2563

จ่ายให้กับ                                                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                           : 0.18

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                                    : 4.00

วันที่จ่ายปันผล                                                                    : 12 ก.พ. 2563

จ่ายปันผลจาก           

                                                                                          :

งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562  และกำไรสะสม


หมายเหตุ                                            :

รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายในครั้งนี้ เป็นดังนี้ 


1.     เงินปันผลจำนวน 0.0053 บาทต่อหุ้น (0.53 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) และกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ และ 2. เงินปันผลจำนวน 0.1648 บาทต่อหุ้น (16.48 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือน (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) และกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ และ 3.เงินปันผลจำนวน 0.0099 บาทต่อหุ้น (0.99 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว


จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X