> SET > SPALI

28 มกราคม 2020

SPALI ชูกลยุทธ์ธุรกิจปี 63 ดันยอดขายสู่เป้าหมาย พร้อมลุย 30 โครงการ มูลค่ากว่า 3 หมื่นลบ.

SPALI จัดตั้งกองทรัสต์ ขายสินทรัพย์เข้ากองมูลค่าไม่เกิน 3.2 พันลบ.


SPALIปักหมุดภาคเหนือ เปิดแนวราบใหม่1.9พันล.


สำนักข่าว "ทันหุ้น" รายงานว่า SPALI ชูกลยุทธ์ธุรกิจขับเคลื่อนองค์กร พร้อมปรับภาพลักษณ์โลโก้แบรนด์สู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้นมุ่งนำเทคโนโลยีเสริมทัพในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาโครงการใหม่ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม 30 โครงการ ทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค มูลค่า 30,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับความสุขและความสำเร็จสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน    


ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI กล่าวว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสู่ปีที่ 31 ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนโดยพัฒนาสินค้าและบริการครอบคลุมตั้งแต่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทจนถึงปัจจุบัน อาทิ บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียม ตลอดจนบ้านผู้สูงวัยไปจนถึงการพัฒนาอสังหาฯ ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบกับในปัจจุบันได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้นจึงพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์อย่าง โลโก้ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือชัดเจน อ่านง่ายโดยมีสีทอง แสดงถึง คุณค่าและความเจริญรุ่งเรืองมีความเฉียบคม สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาด พร้อมมุ่งสู่ความเป็นสากล 


ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกวัยเช่นการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมคุณภาพ“ศุภวัฒนาลัย” (Supalai Wellness Valley) บ้านอายุวัฒนะหลังใหม่ของวัยแห่งความสุขซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกันอย่างมาก พร้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ยึดมั่นการบริหารงานและกำกับดูแลองค์กรตามหลักความสุจริต จริยธรรม ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งคืนกำไรสู่สังคมด้วยกิจกรรมส่งเสริมสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจสร้างสรรค์ สังคมไทย”พร้อมนำความสำเร็จในการพัฒนาด้านต่างๆ ไปสู่การสร้างคุณค่าให้บริษัทและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล Thailand’s Most Admired CompanyสาขาการบริการจากนิตยสารBrand Ageรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรางวัลประกาศเกียรติคุณ Silver Star for Childrenจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition และรางวัล “Certificate of ESG100 Company” จาก ESG Rating จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี


นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)กล่าวถึงภาพรวมในปี 2562 ที่ผ่านมาว่า ได้เปิดตัวโครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม24โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ19โครงการ  คอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลค่ารวม34,380 ล้านบาทมียอดขายรวม22,324ล้านบาท อีกทั้งแผนงานของปี 2563 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ธุรกิจมุ่งสู่การยกระดับความสุขและความสำเร็จทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย26,000ล้านบาท และเป้าหมายรายได้24,000 ล้านบาท จากการเปิดตัวโครงการใหม่30โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ25โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม5โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม30,000 ล้านบาท และกำหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน8,000 ล้านบาท 


แนวทางกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในปี 2563 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค จากที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดนอกกรุงเทพฯโดยปี 2563 นี้จะเน้นการเปิดตลาดอสังหาฯในจังหวัดใหม่ ๆ ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง พร้อมมีโอกาสเติบโต ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลกฉะเชิงเทรา อีกทั้งเตรียมรุกตลาดแนวราบ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น 


ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)สร้างสรรค์และพัฒนาประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า พร้อมมุ่งพัฒนา Digital Platformอาทิ แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกการบริการหลังการขายอย่างครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค มีการนำเทคโนโลยีระบบ Construction Management (CM) มาปรับใช้ภายในองค์กรโดยข้อมูลต่างๆ จะสามารถนำมาพัฒนาและวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้ารวมไปถึงการพัฒนา Supalai Privilege ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า (Customer Experience) เพื่อตอกย้ำความเป็นเลิศทางด้านการบริการของบริษัทฯ


ด้านนวัตกรรม (Innovation) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีการประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีจะมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การวางผังออกแบบ การก่อสร้าง การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X