> mai > TPS

21 เมษายน 2020

บอร์ดTPSใจป้ำ ปันผล0.20บาท จ่าย15พ.ค.นี้

TPSเซ็นสัญญา ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยงานรัฐ-เอกชน


TPS เซ็น MOU ตั้งบ.ร่วมลงทุน ลุยประมูลงานขนาดใหญ่ภาครัฐ-เอกชน


ทันหุ้น – สู้โควิด - บอร์ด TPS เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล แทนเงินปันผลงวดปี 62อัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 15พ.ค.นี้ เร็วขึ้นกว่าเดิม พร้อมเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63อย่างไม่มีกำหนด ลดโอกาสการแพร่ระบายไวรัสโควิด-19


นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น


เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น


ประกอบกับวันที่ 3เมษายน 2563ทางหน่วยงานราชการมีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ซึ่งกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19 ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง บริษัทมีความห่วงใยสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17เมษายน 2563 จึงมีมติ ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563จากเดิมกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2563รวมทั้ง ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563ที่ได้กำหนดไว้เดิมคือ วันที่ 11 มีนาคม 2563ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ COVID – 19คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณากำหนดวันประชุม สถานที่ประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่โดยเร็วและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


ปันผล 0.20 บาท


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนจ่ายปันผลสำหรับงวดปี 2562เป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563จากเดิมวันที่ 11 พฤษภาคม 2563และกำหนดจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นเป็นวันที่ 15พฤษภาคม 2563 จากเดิม วันที่ 22พฤษภาคม 2563


“การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และร่วมกันฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562อีก”นายบุญสมกล่าว


ทั้งนี้ บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกระทันหัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X