> SET > NMG

26 พฤษภาคม 2020

NMG ขาย"คมชัดลึก"ให้ NBC มูลค่า 70 ลบ.

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ NMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจำหน่ายธุรกิจและเครื่องหมายการค้า"คมชัดลึก" ให้แก่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  หรือ NBC มูลค่ารวมทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยจะขายเครื่องหมายการค้า "คมชัดลึก" และบริษัท คมชัดลึก จำกัด(KMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ถือหุ้น 99.99% 


การขายทรัพย์สินดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทมีรายได้จากากรขายทรัพย์สินเข้ามาเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท สามารถนำมาใช้ในการ

ชำระภาระหนี้สินจากหนี้ทางการค้าบางส่วนของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการป้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ทางการค้าที่เกี่ยวข้อง และ ยังช่วยให้บริษัทมีดครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องผลประกอบการที่ขาดทุน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา KMM มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง การขายทรัพย์สินดังกล่าว ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากการไม่รับรู้ผลขาดทุนของ KMM ในอนาคต 


นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด(GNET) ของ NBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GNET จำนวน 189,997 หุ้น หรือ 99.99% จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ NEWS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ GNET คิดเป็นมูลค่า 164.40 ล้านบาท และภาระหน้าที่ในการชำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ของ GNET มูลค่าเท่ากับ 85.59 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท คาดว่าจะทำการซื้อขายเสร็จภายใน พ.ย.2563 


GNET ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ตฯ ซึ่งต่อมา GNET ได้ดำเนินการเปลี่ยนธุรกิจ โดยปัจจุบันประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจ Call Center  หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า, ธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV และ Outbound และอีกธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต ซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง Fackbook, Website, YouTube, Line, Twitter


สำหรับแหล่งเงินทุน NBC จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่เกิน

170.27 ล้านบาทโดยประเมิน และ/หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้และการออกตั๋วแลกเงิน เป็นต้น 


นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป  


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1


จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X