> IPO >

30 มิถุนายน 2020

"ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง" จะนำบริษัทเข้า SET ขาย IPO 300 ล้านหุ้น,ระดมทุนขยายธุรกิจ

ทันหุ้น-สู้โควิด : บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)  โดยเสนอขาย IPO จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือ 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้แต่งตั้งให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟแวร์, เป็นเงินทุนในเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์, เป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 


ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไปและงานด้านธรณีวิทยา โดยปัจจุบันมีการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 5 ประเภท ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมค์และโครงสร้างใต้ดิน, งานก่อสร้างเขื่อน, งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ, งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินวิธีดันท่อและวิธีเจาะและดึงท่อ และงานก่อสร้างด้านอื่นๆ เช่น งานป้องกันและเสริมเสถียรภาพทางลาด งานขุดดินและหิน ทั้งแบบใช้ระเบิดและไม่ใช้ระเบิด งานเจาะสำรวจธรณีวิทยา งานปรับปรุงฐานรากด้วยวิธีอัดฉีดน้ำปูน งานเหมืองแร่ งานถนน งานประตูระบายน้ำ  และงานวางรางรถไฟ 


โดยผลดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2560-2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,503.43 ล้านบาท 1,889.68 ล้านบาท และ 2,366.26 ล้านบาทตามลำดับ 


โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 5 อันดับแรก ประกอบด้วย นายชวลิต ถนอมถิ่น ถือหุ้น 22.14% ภายหลัง IPO สัดส่วนลดเหลือ 16.10% รองลงมาได้แก่ นางสาวชนาพร เบรย์ ถือหุ้น 11.31% ภายหลังลดเหลือ 8.23%, นายธนวุฒิ คิรินาวิน ถือหุ้น 7.75% ภายหลังเหลือ 5.64%, นายธีรยุทธ ชูศิลป์ ถือหุ้น 5.80% ภายหลังเหลือ 4.22% และนายปฤษดาพันธ์ พจนปรีชา ถือหุ้น 3.17% ภายหลังเหลือ 2.30% 


**เปิดโครงการลงทุนในอนาคต


ส่วนโครงการในอนาคต บริษัทมีแผนการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟตืแวร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท, การลงุนในซอฟต์แวร์ด้านการ Automation และ Robotic Process Automation (RPA) ซื่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารระบบเอกสารแบบ

ดิจิทัล ทำให้การดำเนินงานด้านเอกสารรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท 


การลงทุนในซอฟต์แวร์ด้านการบริหารโครงการ โครงการ Project Management Software โดยโปรแกรม Oracle’s Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management และโปรแกรม Microsoft Project ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโครงการที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว มีมูลค่าลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท


การลงทุนใน ใน Geotechnical Software โดยจะแบ่งชุดโปรแกรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโปรแกรมอเนกประสงค์ สำหรับวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบโครงสร้างด้านวิศวกรรม เช่น งานโครงสร้างใต้ดินทั้งระดับตื้นและลึก งานโครงสร้างบนผิวดิน และงานเชิงลาด เป็นต้น ได้แก่ โปรแกรม MIDAS GTS NX โปรแกรม ITASCA UDEC 7.0 และกลุ่มโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบงานเชิงลาดดิน/ หินผุ ได้แก่ โปรแกรม MSE Wall โปรแกรมNailed Slope โปรแกรม Gabion โปรแกรม Anti-Slide Pile โปรแกรม Spread Footing มีมูลค่าลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท


การลงทุนในอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อใช้ในงานทำแผนที่การสำรวจที่ดินและการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีทางอากาศจะทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนได้มาก มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 0.50 ล้านบาท  และการลงทุนในอุปกรณืเพื่อใช้ในการควบคุมงาน เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณืด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย มีมูลค่าลงทุนประมาณ 1.50 ล้านบาท


ทั้งนี้การลงทุนข้างต้นมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการขายหุ้น IPO ทั้งจำนวน และมีระยะเวลาการลงทุนในปี 2563-2565 


นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในเครื่องจักร และยานพาหนะ และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น จะใช้งลงทุน 180 ล้านบาท แหล่งเงินมาจากหุ้น IPO และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกบางส่วน ระยะเวลาลงทุนในปี 2563-2565 


การก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและขอบเขตการให้บริการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต คาดจะใช้งบลงทุนประมาณ 10 ล้านบาทโดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2564 แหล่งเงินมาจากขายหุ้น IPO ทั้งจำนวน  


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X