> อาหารสมอง > GPSC

08 กรกฎาคม 2020

GPSC สานฝันเด็กไทยสู่เวทีนวัตกรรมสากล

GPSC เผยบ.ลูกเตรียมซื้อหุ้น 90% โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไต้หวัน ขนาด 55.8 MW


GPSC แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เคาะเป้า 80 บาท


กลับมาอีกครั้งสำหรับ “GPSC Young Social Innovator 2020” โครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สานฝันสู่การเป็นนวัตกรระดับโลกในยุค New Normal


บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำแนวทางดำเนินการไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า


โครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2020
เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากทั่วประเทศ ได้นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ วิธีการหรือกระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง ภายใต้แนวคิด พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment) โดยทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชนมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท


คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปีบริบูรณ์ โดย

2.1 กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2.2 กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน

3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ


โจทย์การประกวด
"พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

- พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle


กำหนดระยะเวลา

- สมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2563

- ประกาศผลเข้ารอบ 30 ทีม วันที่ 1 กันยายน 2563

- GPSC Young Social Innovator Camp 2020 วันที่ 18 - 20 กันยายน 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

- Facebook : GPSC Young Social Innovator

- www.gpscgroup.com

- Email : [email protected]

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X