> mai > UWC

10 สิงหาคม 2020

UWC เผย IFA ไฟเขียวผู้ถือหุ้นขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง

ก.ล.ต. กล่าวโทษกก.-อดีตกก.UWC กับพวกรวม 4 ราย กรณีทุจริตทำให้บริษัทเสียหาย


UWC ขายหุ้น DIMET สัดส่วน 24.99% มูลค่า 96.90 ลบ.


ทันหุ้น-สู้โควิด : นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการเงินและบัญชี บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่  9 กรกฎาคม 2563 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 แห่ง ขนาดรวม 26.9 เมกะวัตต์ ให้กับผู้ซื้อ คือ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ในราคา 851,200,000 บาท ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อจัดทำรายงานให้ความเห็นถึงความเหมาะสมในการขายเงินลงทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น


IFA เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปของเงินลงทุนในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้ UWC มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจหลัก และช่วยลดภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินและหุ้นกู้กว่า 620 ล้านบาทและเมื่อUWC ขายโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 300 ล้านบาท ก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 10 ล้านบาทซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของบริษัท โดยประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีดังนี้


1. บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น โดยจะมีกระแสเงินสดไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 300 ล้านบาท


2. สามารถลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของโรงไฟฟ้าที่มีกับธนาคาร ประมาณ 320 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการเงินดีขึ้น


3.บริษัทจะมีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือเพียง 1.74 เท่า


4. หยุดการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจโรงไฟฟ้า


บริษัทได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)ให้กับผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X