> SET > TISCO

17 ตุลาคม 2020

เปิดมุมมอง 'เอเชีย พลัส' ต่อหุ้น "TISCO"

ยังมีแรงประคองตัวบริเวณ 1200


TISCO เคาะเป้าพื้นฐาน 90 บาท


ทันหุ้น-สู้โควิด : บล.เอเชีย พลัส หรือ ASPS จับกระแส TISCO ผู้บริหารธนาคารมองการตั้งสำรองสูงในช่วงที่ผ่านมา จน Coverage ratio ณ สิ้นงวด Q3/63 ที่ 196% อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคงเป้าหมาย Credit Cost ทั้งปีที่ 1.5% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) ระดับ 22.6% สูงเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง


จากการประชุมนักวิเคราะห์ ภาพรวมฝ่ายวิจัยยังคงมุมมองตามบทวิเคราะห์วันที่ 16 ต.ค.63 โดยมีรายละเอียดสำคัญจากการประชุม ดังนี้


1.) ประเด็นลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 24% ของพอร์ตสินเชื่อธนาคารฯ แบ่งเป็น 


**20% ของพอร์ตสินเชื่อธนาคารฯ พักชำระเฉพาะเงินต้น ซึ่งกำลังทยอยครบกำหนดพักชำระเงินต้นในช่วง Q4/63 ในเบื้องต้นจำนวนลูกหนี้ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย เฟส 2 ยังมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ มาตรการฯ เฟส 2 จะพิจารณาให้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายลูกหนี้ถึงความเหมาะสมและความสามารถในการชำระหนี้ (กล่าวคือไม่ได้รับความช่วยเหลือทุกรายเหมือนเฟส 1) โดยเงื่อนไขการผ่อนชำระน่าจะเป็นการชำระเงินต้นแบบ Step up (รวมดอกเบี้ย ) ให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของรายได้ของลูกหนี้ ซึ่งต้องติดตามความสามารถในการชำระเงินของลูกหนี้หลังภาระการผ่อนต่อเดือนเริ่มสูงขึ้น 


**กลุ่มพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (สัดส่วนไม่เกิน 4% ของพอร์ตสินเชื่อธนาคารฯ) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ครบกำหนดแล้วช่วง Q3/63 สถานะการชำระหนี้ แบ่งเป็น 80%% ของลูกหนี้ที่พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สามารถกลับมาชำระตามปกติ ส่วนลูกหนี้สัดส่วนราว 12% ต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อ และสุดท้ายสัดส่วนราว 8% ของลูกหนี้ที่พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถชำระได้ ซึ่งทางธนาคารดำเนินการจัดชั้นและสำรองตามปกติ


2.) ด้านค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (งบแสดงฐานะการเงิน) ทางผู้บริหารเชื่อว่าการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit loss : ECL ในงบกำไรขาดทุน) ช่วงที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ และกำหนดเป้า Credit Cost ทั้งปี 2563 ที่ระดับไม่เกิน 1.5% (9M63 ที่ 1.46% และ Q3/63 ที่ 1.07%) โดย TISCO ประเมินว่า Coverage Ratio ที่ 196.1% อยู่ในระดับที่เหมาะสม


3.) Stress Test อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ ธปท. ทั้งนี้ อัตราส่วนของเงินกองทุนทั้งสิ้นเทียบสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ณ 30 ก.ย. 63 ที่ 22.6% (Tier-1 ที่ 18%) เกินเกณฑ์ขั้นต่ำของ ธปท. ที่ 11% (Tier -1 ที่ 8.5%) โดยผู้บริหารธนาคารฯ มองว่าระดับ CAR ของ TISCO ที่ประมาณ 19% (Tier-1 ที่ 15%) เป็นระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประเมินระดับ CAR ที่สูงเกินเกณฑ์ขั้นต่ำมากพอสมควร กอปรกับระดับ CAR ที่ผู้บริหารมองข้างต้น ทำให้สามารถคาดหวังเงินปันผลในระดับสูงได้ต่อเนื่อง (การจ่ายเงินปันผล ยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาผล Stress Test ของ ธปท. ในช่วงปลาย ต.ค. – พ.ย.63)


4.) สินเชื่อในกลุ่ม High yield อย่างจำนำทะเบียนรถยนต์ TISCO มีการปรับกลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อให้สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำลง แม้ทำให้ Yield ต่ำลงเล็กน้อยจาก 13% มาที่ราว 12% แต่ความเสี่ยงต่ำลงตาม ช่วยลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระในอนาคต ซึ่งข้อมูลจากธนาคารฯ ช่วง Q2/63 ธนาคารกำหนดเงื่อนไข LTV ที่ 65% เทียบกับสถานการณ์ปกติกำหนด LTV ราว 80% - 85% ล่าสุดงวด Q3/63 ผ่อนเงื่อนไข LTV อยู่ที่ระดับ 75%


อิง GGM (ROE ระยะยาว 16%) ได้ PBV ที่ 1.57 เท่า ให้ FV ปี 2564 ที่ 80 บาท ให้น้ำหนักกับงบแสดงฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี จาก CAR สูงสุดในกลุ่มฯ พร้อมคาดหวัง Div Yield ระดับสูงราว 10% หาก ธปท. อนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล ขณะที่แนวโน้ม ROE ปี 2563 – 65 ที่ประมาณ 15% - 16% สูงสุดในกลุ่มฯ ด้านราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปี ปรับตัวลง 34% มากกว่ากำไรปี 2563 ที่คาดลดลง 19% yoy ตอบรับปัจจัยลบมากเกินไป 


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X