> เคล็ดลับลงทุน >

11 พฤศจิกายน 2020

RT ผู้นำเจาะอุโมงค์ ฉลุยงานสร้างทางยุคใหม่

ทันหุ้น-บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือ RT กำลังจะย่างก้าวครั้งสำคัญ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และนำหุ้นเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET เพื่อที่จะนำเงินทุนจากตลาดทุนมาใช้ขยายธุรกิจให้มีการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่ง RT ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุุโมงค์ ซึ่งถือเป็นผู้นำในธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันไม่มาก เพราะต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจยังสดใส


"ชวลิต ถนอมถิ่น" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสมือนแม่ทัพใหญ่ในการนำพาธุรกิจ เปิดเผยว่า ตัวเขาและกลุ่มเพื่อนักธุรกิจวิทยาและวิศกร ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ในปี 2543ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยมีตัวเขาถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 20%ได้ใส่เงินลงทุนเข้าไปประมาณ 1 ล้านบาท โดยมีงานก่อสร้างโครงการแรกเป็นงานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 3.0 เมตร ในโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้น 1,910 เมตร ต่อมาบริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งงานจากภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง


จากจุดเริ่มต้นทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตอนนี้เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 550 ล้านบาทแล้ว และหุ้นเตรียมที่จะเข้าซื้อขายใน SET ภายในวันที่ 12พฤศจิกายนนี้ 2563 ซึ่งได้มีการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 300 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.92 บาท เมื่อวันที่ 3-5พฤศจิกายนที่ผ่านมา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง กล่าวว่า การนำหุ้นเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการรองรับการเติบโต โดยเฉพาะการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้รับงานได้มากขึ้น จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำใช้เป็นเงินลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ประมาณ 10 ล้านบาท, ใช้เป็นเงินทุนในเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ประมาณ 54 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 477.38 ล้านบาท


ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการเกี่ยวกับการับเหมาก่อสร้างแยกตามประเภทการให้บริการได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน, งานก่อสร้างเขื่อน, งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ, งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินวิธีดันท่อและและดึงท่อแนวนอน และสุดท้ายงานก่อสร้างด้านอื่นๆ เช่น งานป้องกันและเสริมเสถียรภาพทางลาด งานขุดดินและหิน ทั้งแบบใช้ระเบิดและไม่ใช้ระเบิด งานเจาะสำรวจธรณีวิทยา, งานถนน และงานวางรางรถไฟงานที่ได้รับในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนหลายโครงการจากภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น โครงการอุโมงค์รถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ จังหวัดนครราชสีมา, โครงการอาคารประกอบอุโมงค์ส่งน้ำ-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่,โครงการบ่อพักและท่อร้อยสายร่วมกับโครงการถไฟฟ้าสายสีเหลือง กรุงเทพมหานคร, โครงการงานขยายถนนจาก 2 เลนเป็น 4 เลน หนองหาน-พังโคน จังหวัดสกลนคร, โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก จังหวัดเลย และงานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำและงานปรับปรุงฐานรากเขื่อน Duantriประเทศกัมพูชาเป็นต้น**แนวโน้มธุรกิจสดใส-รายได้โต 15% ต่อปี

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้หลักของไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ประมาณ 60% จะมาจากงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ และเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันไม่มาก เนื่องจากต้องใช้ความชำนาญประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับสูง จึงทำให้เป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นที่ดี ขณะที่แนวโน้มการขุดเจาะอุโมงค์ในประเทศไทยก็มีอีกมาก เพราะจะมาจากการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่นระบบขนส่ง ทั้งรถไฟทางคู่ที่มีแผนการขยายไปทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงธุรกิจด้านท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่จะมาจำนวนมากเช่นกัน บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในแต่ละปีโตเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี 


การทำธุรกิจของบริษัท จะเป็นทั้งการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง และผู้รับเหมาช่วง เป็นลักษณะของการดำเนินการับจ้างเหมาช่วงต่อจากผู้รับเหมาที่ได้รับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ (Sub Contractor)โดยบริษัทเป็นพันธมิตรกับผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยหลายแห่ง 

โดยการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง จะมีมาร์จิ้นที่ดีกว่า ซึ่งทำให้ในช่วงหลังๆ บริษัทจะมีสัดส่วนการเป็นผู้รับเหมาโดยตรงที่มากกว่าการเป็นผู้รับเหมาช่วง


จากข้อมูลในแบบไฟลิ่งสัดส่วนการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง และการเป็นผู้รับเหมาช่วง ในปี 2560-2562 จะอยู่ที่ 46% ต่อ 54%, 82% ต่อ 18% และ 71% ต่อ 29% ตามลำดับ ขณะที่ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 72% ต่อ 28% ทั้งนี้จนถึงสิ้นไตรมาส 2/2563 บริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 4,258 ล้านบาท 

โดยจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ไปอีก 2 ปีข้างหน้า หรือถึงปี 2565 และยังมีโอกาสที่ในงานในมือจะเพิ่มขึ้นอีก เพราะจากการที่บริษัทเข้าไประมูลงานต่างๆ รวมถึงการเป็น Sub Contractor ประกอบกับแนวโน้มงานก่อสร้างที่ยังมีอีกจำนวนมาก โดยบริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มในส่วนของงานโยธาใต้ดิน และเริ่มงานแล้วในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


**ขยายงานไปต่างประเทศ

นายชวลิต เล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในสปป.ลาว ซึ่งมีโครงการที่เข้าไปก่อสร้างหลายแห่ง ได้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดยร่วมกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) หรือ CK หรือและงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เป็นต้น ขณะที่ในส่วนของประเทศเมียนมาร์บริษัทก็มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น เพื่อดำเนินการรับงานต่างๆ และบริษัทก็ยังเตรียมที่จะขยายเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นอีกประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะมีการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาการเข้าไปลงทุนต่างประเทศ ส่วนหนึ่งก็ได้รับแนะนำจากพันธมิตรทางธุรกิจจากเกาหลีใต้


"บริษัทมีการเติบโตมาตลอดในช่วงที่ผ่านมา และซึ่งเราก็ยึดรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่าง ช.การช่าง เป็นแม่แบบ ซึ่งทาง ช.การช่างมีการเติบโตด้านธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศ รวมถึงมีการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ในอนาคตเราก็ต้องการเติบโตในลักษณะแบบเดียวกัน"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง กล่าวทิ้งท้าย

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X