> SET >

20 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:20 น.

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งIND เดินหน้าโรดโชว์9จังหวัด

ทันหุ้น - สู้โควิด – ก.ล.ต.ไฟเขียว นับหนึ่งไฟลิ่ง “IND” พร้อมเดินหน้าโรดโชว์ 9 จังหวัดเพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)


นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ IND ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 แล้ว


โรด์โชว์ 9 จังหวัด


ทั้งนี้บริษัทเตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) ใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั่วไป เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น


“หลังจากนี้ IND จะเตรียมเดินสายโรดโชว์ นำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ และมีธรรมาภิบาลที่ดี” นายสมภพ กล่าว


นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน IND มีทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 130 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 ล้านบาท และหุ้นสามัญอีกจำนวน 90 ล้านหุ้น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) หรือคิดเป็นสัดส่วน 25.71% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)


ที่ปรึกษาวิศวกรรม


บริษัทก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2526 โดยกลุ่มวิศวกรโดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ปัจจุบันการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) งานออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียด (Conceptual Design & Detailed Design) 2) งานบริหารงานโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง (Project Management & Construction Supervision) และ 3) งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design-Build) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X