> ชีพจรธุรกิจ >

23 ธันวาคม 2020

น้ำมันเครื่องโมบิลกับการเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

คุณมาโนช มั่นจิตจันทรา  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประจำประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ได้พูดคุยเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องโมบิล ในมุมมองที่น่าสนใจหลากหลาย มากกว่าการเป็นน้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องยนต์


เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านสถานีบริการเอสโซ่ น้ำมันเครื่องโมบิล และ เคมีภัณฑ์  ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล 


คุณมาโนช  เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านน้ำมันเครื่องโมบิลในปัจจุบัน เมื่อกลางปี 2563 ที่ผ่านมา  โดยก่อนหน้านั้น  มีประสบการณ์ทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Asia Pacific Commercial Vehicle Business ของเอ็กซอนโมบิล ที่สิงคโปร์  รวมถึงตำแหน่งบริหารล่าสุดก่อนหน้านี้ เป็นกรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก ที่ดูแลการดำเนินงานของสถานีบริการเอสโซ่ทั่วประเทศไทย ซึ่งได้เพิ่มจำนวนสถานีบริการเอสโซ่ อย่างก้าวกระโดดมาแล้ว  นับถึงปัจจุบันทำงานกับเอสโซ่มานานถึงเกือบ 30 ปี 


คุณมาโนช กล่าวว่า “หลังจากที่ได้ทำงานในด้านการตลาดขายปลีกกับการขยายสถานีบริการเอสโซ่มาแล้ว ก็พบว่า ธุรกิจน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่น เป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก และ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในหลากหลายด้าน ดังนั้นในการทำธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น เรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง การขยายตลาดอย่างครอบคลุมทั่วถึง และ เสริมสร้างศักยภาพช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และ ธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม”


บริษัทฯ ได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ โมบิล 1 และ เกรดพรีเมียม โมบิล ซูเปอร์  สำหรับรถยนต์   น้ำมันเครื่อง โมบิล 1 เรซซิ่ง 4T และ โมบิล ซูเปอร์ โมโต สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยปัจจุบัน มีศูนย์บริการ Mobil 1 Center ที่ให้บริการดูแลรักษาเครื่องยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงอยู่กว่า 231 แห่งทั่วประเทศและได้เปิดตัวศูนย์ Mobil Express ถึง 32 แห่งในสถานีบริการเอสโซ่  ซึ่งให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถโดยช่างผู้ชำนาญ  


พร้อมทั้ง ยังได้ขยายช่องทางในการจัดจำหน่าย โดยมีร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ของโมบิล มากกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางโมบิลยังให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเชิงพาณิชย์ด้วยการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า ผลิตภัณฑ์ Mobil Delvac MX ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพราะสามารถช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุดถึง 40,000 กิโลเมตร รวมถึงเรายังมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นหรับธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย  


โดยทั่วไป เราจะรู้จักน้ำมันเครื่องโมบิล ที่เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในการแข่งขันรถฟอร์มูล่า 1  แต่น้ำมันเครื่องโมบิล มีบทบาทที่มากไปกว่านั้นในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา และที่สำคัญคือในเรื่องการใช้ไฟฟ้า

น้ำมันเครื่องโมบิลกับการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

โรงผลิตไฟฟ้าถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย อัตราการเพิ่มประชากรและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นย่อมส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยแรกๆที่จะต้องมีเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ ประเภทของโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีหลายประเภท อาจจำแนกเป็นประเภทหลักคือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ  โรงไฟฟ้าจากขยะ  หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (steam turbine) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Gas/Steam turbine) นั้น ถือเป็นสัดส่วนหลักของกำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (มากกว่า 80%) โดยมาจากทั้งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและโรงไฟฟ้าเอกชน


ผลิตภัณฑ์โมบิล (Mobil DTE Oil ) สำหรับกังหัน Gas/Steam turbine ได้มีการพัฒนาและวิจัยร่วมกับผู้ผลิตเครื่องยนต์กังหันผลิตไฟฟ้าระดับโลก โดยได้รับการรับรองหรือผ่านมาตรฐานให้ใช้กับ turbine ต่าง ๆ ซึ่งได้พิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วในหลายโรงไฟฟ้าทั่วโลก และเป็นน้ำมันที่ถูกเลือกใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของน้ำมัน เครื่องยนต์กังหันผลิตไฟฟ้า ที่ได้รับความไว้วางใจให้ใช้กับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย

น้ำมันเครื่องโมบิลกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่นโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าจากขยะ เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลจากกากอ้อย หรือปาล์มถือเป็นสัดส่วนหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่โรงไฟฟ้าขยะ ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ผลิตภัณฑ์ Mobil Pegasus เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมา โดยเฉพาะสำหรับ Gas engine ในโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าจากขยะ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิต Gas engine ชั้นนำทั่วโลกและได้รับการยอมรับในหลายโรงไฟฟ้าในประเทศไทยว่าช่วยลดการปล่อยแก๊สมลพิษและเพิ่มช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิง ปกป้องเครื่องยนต์และช่วยยืดให้อายุการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นและใส้กรองยาวนานขึ้น


คุณมาโนช ได้กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล มีประสิทธิภาพพร้อมสมรรถนะสูงในการดูแลเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่างๆ  ซึ่งสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทฯยึดมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ช่วยยืดอายุการใช้งาน  เพิ่มพลังการขับเคลื่อน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและบริการของโมบิล  ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นดังวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experience”

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X