> SET > NRF

17 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:01 น.

NRF ประกาศเข้าลงทุน 3 โครงการ มูลค่ารวม 169.8 ลบ.

ทันหุ้น-บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปร์ดิวซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ NRF แจ้งตลาดหลักรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุน 3 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 169.8 ล้านบาท 


โครงการที่ลงทุนประกอบการลงทุนในบริษัท Wicked Foods, Inc ซึ่งบริษัท โน้ฟ ฟูดส์ จำกัด หรือ Nove ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความประสงค์

ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท Wicked มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรอืประมาณ 47.0 ล้านบาท โดยคาดว่ามีสัดส่วนการถือหุ้น 1.6% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท Wicked คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64 


ทั้งนี้ Wicked Foods เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) อย่างครบวงจร ภายใต้แบรน์สินค้า Wicked Foods และ Wicked Kitchen โดยมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย อาทิ อาาหาร plant-based สำเร็จรูปพิซซ่า ซอส อาหารแช่แข็ง ปัจจุบัน Wicked วางจำหน่ายสินค้าในร้านค้า Tesco ในสหราชอาณาจักร และมีแผนจะขยายธุรกิจไปประเทศสหรัฐ ยุโรป และประเทศอื่นๆ ในอนาคต 


การเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็นการต่อยอดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช รองรับโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเรียนรู้ความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งWicked สามารถเติบโตและต้องการหาผู้ผลิตสินค้าใหม่ๆ บริษัทสามารถสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือรับจ้างผลิตสินค้าให้กับ Wicked ได้ในอนาคตโดย Wicked เองมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืชที่ครบวงจร และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในสหราชอาณาจักร


การลงทุนโครงการที่ 2 ได้แก่ ลงทุนในบริษทั KonsciousFoods, Inc โดยบริษัท โน้ฟ ฟูดส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะเข้าลงทุน โดยมีมูลค่า 1.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 31.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในการถือหุ้น 20.3% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท Konscious ซึ่งเป็นบริษัท สตาร์ทอัพในรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐ ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 2563 และกำลังอยู่ในช่วงระดมทุนในรอบผู้ก่อตั้ง โดยบริษัทมีความประสงค์จะเข้าร่วมระดมทุนในรอบดังกล่าว คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64 


บริษัท Konscious Foods เป็นบริษัท สตาร์ทอัพที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขายอาหารและสินค้าโปรตีนจากพืช (plant-based) โดยจะมุ่งเน้นสินค้าประเภทอาหารทะเล ล (plant-based seafood) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกอื่นๆ ให้กับผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้่า plant-basedซึ่งมักจะมุ่งเน้นไปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่ทำมาจากโปรตีนพืช เป็นต้น โดยบริษัท Konsciousจะมุ่งเน้นการขายสินค้า plant-based seafood ในทวีปอเมริกาเหนือ และมีแผนที่จะเพิ่มหมวดสินค้าไปยังโปรตีนจากพืชประเภทอื่นๆ และจะเพิ่มยอดขายในทวีปอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการเข้าลงทุน เป็นการต่อยอดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช ที่มุ่งเน้นสินค้าโปรตีนจากพืชในกลุ่มอาหารทะเลโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทเห็นว่ากลุ่มอาหารดังกล่าวยังมีคู่แข่งในตลาดไม่มาก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 


ส่วนการลงทุนที่ 3 ได้แก่การซื้อทรัพย์สินภายใต้แบรนด์ SOL Trading คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64 โดย Boosted NRF Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ของกลุ่ม SOL Trading เช่น  The Cocoa Trader, 

Fossil, Power Caribbean Cacao, and Aspen Naturals ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon.com โดยผลิตภัณฑ์หลักของ SOL Trading เป็นผลิตภัณฑ์ในการประกอบอาหารและเบเกอรี่ ที่อยู่ในตลาดมาแล้วเกินกว่า 8 ปี และมียอดขายย้อนหลัง 12 เดือน มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 62 ล้านบาท ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 45 รายการเช่น ผงโกโก้ ผงเจลาติน และจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐ


สำหรับขนาดเงินลงทุนอยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 91.5 ล้านบาท ประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ e-commerce ของบริษัทและเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมไปสู่ Branded e-commerce บนAmazon.com ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม Ethnic Food, Plant-Based Food,Functional Product ซึ่งบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องมียอดขายที่ดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon.com และสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง และยังทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะขายสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วได้อีกด้วย (Cross-sellingopportunities) 


ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่บริษัท Boosted NRF เสนอขายให้กับลูกค้าบน Amazon.comมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและบริษัทยังเล็งเห็นถึงประโยชน์จากผลตอบแทนในบริษัทย่อยและทำให้สามารถนำมาจัดทำงบการเงินรวม (Financial consolidation) ได้ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถนำข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมทุนมาขยายการลงทุนในแถบเอเชีย หรือยุโรป เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  Digital transformation ของบริษัทอย่างเหมาะสมต่อไป อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X