> กองทุน >

10 มิถุนายน 2021

KTAMส่งกองทุนการันตี ชูรับประกันมูลค่าหน่วย

KTAM ออกกองทุน “KT-G90” นวัตกรรมการันตีมูลค่าหน่วยลงทุน สัดส่วนการรับประกันที่ 90% ของมูลค่าสูงสุดของกองทุน มูลค่าที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ เปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAMเปิดเผยว่า ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง มีความไม่แน่นอน อาจทำให้การรับความเสี่ยงในทุกวันนี้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม และนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากเงินออมของตัวเอง ทำให้บริษัทต้องแสวงหากลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน


ซึ่งล่าสุด KTAM ได้เสิร์ฟนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน ด้วยกองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) ที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (active) และยืดหยุ่น(flexible) ภายในกรอบการลงทุนที่กว้างและกระจายในทุกประเภทสินทรัพย์ไปพร้อมๆ กับการปกป้องเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างถาวร โดยมีผู้รับการประกัน โดยผู้รับประกันมีเครดิตเรทติ้ง (the “Guarantor”) (A+ Fitch Ratings)


เคแทม การันตี 90 จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0%-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทำการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุนไว้ที่ 90%ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน


มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ การรับประกันเงินลงทุนถูกดำเนินการผ่านเทคนิคการประกันพอร์ตโฟลโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพร้อมกับความยืดหยุ่นและผ่านการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสร้างผลตอบแทนได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามที่เห็นสมควร


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนนั้นจะมากกวาหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันไว้เสมอ


นางชวินดากล่าวเสริมว่า กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพราะกองทุนเน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนผ่านกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ ภายใต้การจำกัดความเสี่ยงการลงทุน ทั้งยังรับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวรผ่านข้อผูกพันการรับประกันโดยผู้รับประกันของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการการลงทุนของกองทุน

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X