> SET > DTAC

16 กรกฎาคม 2021

DTAC กำไร Q2/64 ลดลงอยู่ที่ 1.53 พันลบ. จ่ายปันผล1.05 บาท/หุ้น

เคาะ DTAC


DTAC – ก็ดักทางไป ใช่หรือไม่ ก็ตามเกม


ทันหุ้น-บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 2/64 มีกำไร 1,530.69 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 1,888.95 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 19,984 ล้านบาท ลดลง 2.6% จากไตรมาสก่อน จากการลดลงตามฤดูกาลของรายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย แต่เพิ่มขึ้น 4.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก ทีโอที 


ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเท่ากับ 14,279 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.9% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสองไตรมาสติดต่อกันและลดลง 2.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบโรคโควิด-19 ระบาด 

ในไตรมาส 2/64 DTAC มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 19.2 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 1.64 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน เป็นผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือน ลูกค้าในระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 1.25 แสนเลขหมาย มาอยู่ที่ 13.06 ล้านเลขหมาย แสดงให้เห็นถึงการดำเนินกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายกลุ่มลูกค้าชาวไทย และผลเชิงบวกจากการขยายโครงข่ายความถี่ต่ำอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จำนวนฐานลูกค้าระบบรายเดือนอยู่ที่ 6.19 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ 3.9 หมื่นเลขหมายจากไตรมาสก่อน 


รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (ARPU) สำหรับไตรมาส 2/64 เท่ากับ 247 บาทต่อหุ้น ซึ่งคงที่อยู่ที่ -0.2% จากไตรมาสก่อนและลดลง 2.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสิ้นไตรมาส 2/64 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32.1% ของจำนวนลูกค้ารวม รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 2/64 เท่ากับ 498 บาทต่อเดือน ลดลงเล็กน้อยที่ 0.6% จากไตรมาสก่อน และ 5.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเท่ากับ 128 บาทต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ที่ 1.0%และ 2.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 


ายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า การให้บริการเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับผู้ใช้บริการทุกคน ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ความคืบหน้าในการขยายเครือข่ายคลื่น 700 MHz ซึ่งมีสถานีฐานมากกว่า 9,000 แห่งในเมืองและพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น ปัจจุบันคลื่นความถี่ต่ำครอบคลุมกว่า 80% ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ความครอบคลุมในอาคารโดยรวมดีขึ้น 3% และข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง 5% เรายังมีการเปิดให้บริการ 5G ในอีก 3 จังหวัด เพิ่มเติมจาก 6 จังหวัดในการเปิดตัวครั้งก่อน


"แนวทางการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ช่วยกระตุ้นผลการดำเนินงานในกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ  โดย dtac business ที่ได้เปิดตัวแบรนด์ครั้งใหม่ในปีที่ผ่านมา แสดงผลการเติบโตในส่วนของจํานวนลูกค้าธุรกิจรายใหม่ และรายได้จากโซลูชันธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อัตราร้อยละที่เป็นเลขสองหลัก เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือ SMEs และธุรกิจไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ดีแทคได้ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ในการพัฒนาบริการและโซลูชันใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถปรับตัวและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในยุคสมัยใหม่ ขณะที่การเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพของเรายังจะช่วยให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าว 


ณ สิ้นไตรมาส 2/64 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 19.2 ล้านราย เพิ่มขึ้น 164,000 รายจากไตรมาสก่อน จากการมุ่งขยายตลาดลูกค้าคนไทยในประเทศอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในเครือข่ายย่านความถี่ต่ำของบริษัท รายได้ค่าบริการไม่รวม IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน EBITDA สำหรับไตรมาส 2/64  มีมูลค่า 8,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 0.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน EBITDA margin (normalized) อยู่ที่ร้อยละ 49.0 ในไตรมาส 2/64 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.9 ในไตรมาสที่ 1/64 กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2/64 คิดเป็น 1,531 ล้านบาท


นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “การเพิ่มขึ้นของลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่มุ่งขยายตลาดลูกค้าคนไทย เราประสบความสำเร็จในการเติบโตของรายได้จากบริการ 2 ไตรมาสติดต่อกัน และในขณะเดียวกันก็ดำเนินการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การลดต้นทุนเชิงโครงสร้าง เป็นผลให้ EBITDA ของเรายังคงอยู่ในระดับที่ดี ในขณะที่กำไรสุทธิยังคงเติบโต จากไตรมาสที่แล้ว ณ ไตรมาสที่ 2/64 เรายังคงเดินหน้าการลงทุนด้านเครือข่าย ด้วยเงินลงทุนรวมทั้งปีจนถึงปัจจุบันประมาณ 7.0 พันล้านบาท”


**เป้าหมายทั้งปี 64


ดีแทคคงแนวโน้มสำหรับปี 2564 ได้แก่ ด้านรายได้จากบริการ ไม่รวม IC ที่คงที่จนถึงลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ EBITDA ที่คงที่จนถึงเติบโตที่อัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ และแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายลงทุนที่ 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท


**ปันผลระหว่างกาล


คณะกรรมการ DTAC ยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวดผลดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.2564 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้น XD ในวันที่ 30 ก.ค.2564 และกำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 2 ส.ค.2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ส.ค. 2564 


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X