> SET > CPW

27 กรกฎาคม 2021

CPW รับโอนกิจการ"ไอบิส พลัส" รวม 56 สาขา มูลค่าไม่เกิน 1 พันลบ.จ่ายเป็นหุ้นเพิ่มทุน

ไอโฟน13จ่อเปิดตัวก.ย. CPWชี้กระแสดียอดพุ่ง


เคาะ CPW


ทันหุ้น-บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด(มหาชน) หรือ CPW แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการ และทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ IBIZ Plus ที่เกี่ยวกับกิจการร้านค้าสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่เกิน 56 ร้าน ตลอดจนสินค้าคงเหลือ สินค้าเพื่อทดลองและสิ่งตกแต่งในกิจการร้านค้า(ทรัพย์สินของกิจการร้านค้า) โดยกำหนดให้คำนวณราคาค่าตอบแทนการโอนกิจการ ตามค่าเฉลี่ยต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2565-2567 ของกิจการ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วค่าตอบแทนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 


บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ ให้แก่ IBIZ Plus ด้วยเงินสด และ/หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2566 ถึง 2568 ทั้งนี้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะเพิ่มทุน เพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ IBIZ Plusนั้น รวมกันจะไม่เกิน 31,578,900 หุ้น หรือไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด  (Private Placement)


ทั้งนี้ IBIZ Plus เป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริหารร้านค้าภายใต้แบรนด์ AIS, Telewiz, Buddy, Samsung และ  Xiaomi ในประเทศไทย โดยมี นายบุญชัย อาศิรวาทวณิชย์ และนายณัฏฐ์ณภัทร อาศิรวาทวณิชย์(ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า"ผู้ก่อตั้ง) เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารกิจการทั้งหมด ซึ่งเมื่อบริษัทรับโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ก่อตั้งจะบริหารจัดการกิจการร่วมกับตัวแทนที่บริษัทแต่งตั้งต่อเนื่องต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ชำระค่าตอบแทนทั้งหมดครบถ้วน 


ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อขำระค่าตอบแทนนั้น IBIZ Plus จะถือหุ้นของบริษัทไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว 


โดยบริษัทคาดว่าการโอนกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 ต.ค.2564 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น 


สำหรับการชำระค่าตอบแทน ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือเงินสด ซึ่งจะแบ่งชำระเป็น 4 งวด งวดที่ 1 ชำระในวันที่การโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน งวดที่ 2 ชำระในปี 2566 มูลค่าไม่เกิน 133.33 ล้านบาท , งวดที่ 3 ชำระในปี 2567 มูลค่าไม่เกิน 183.33 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระในปี 2568 มูลค่าไม่เกิน 483.34 ล้านบาท 


โดยบริษัทอยู่ระหว่างเจรจา เพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อรองรับสำรหับการขำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 เมื่อการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ 


ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายกลุ่มสินค้าแบรนด์ Apple สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และกลุ่มสินค้า Mobile Accessory ของบริษัท ไปในร้านค้า AIS Samsung และ Xiaomi ที่บริษัทจะรับโอนมา, เพิ่มยอดจากากรขายกลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung และอื่นๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android, เพิ่มรายได้จากการให้บริการต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกระบบของ AIS เช่นการรับขำระค่าบริการ การเติมเงิน ซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น 


เพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ซื้อลดลง หรือได้ส่วนลด เงินคืนเพิ่มขึ้น, เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าในตลาดใหม่ๆ รวมถึงการขายส่งสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่บริษัทไม่เคยมีมาก่อน, ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Apple เพียงรายเดียว และสามารถเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ บริการ ประเภทร้านค้า และช่องทางการจำหน่ายที่ขยายไปในภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้น อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X