> เป้าลงทุน หุ้นคาร์บอนต่ำ >

04 ตุลาคม 2021 เวลา 12:00 น.

ขยายเพดานดึงต่างชาติ ซื้ออสังหา ไทย

เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้วที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถูกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแค่หวังปลุกการลงทุนในประเทศ แต่เพียงยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ นอกจากนั้นแล้วเพื่อต้องการพัฒนาประเทศ ในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตั้งเป้าหมายพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย


ขณะเดียวกันหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่างเดินหน้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเช่นกัน ดูเหมือนว่า EEC จะเป็นจุดหมายหรือไม่ และมาตรการการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันต้องเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง เมื่อกำลังเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ถึง 3 ระลอกถึงปัจจุบัน


ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนจึงเห็นศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินการมาตรการทางเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในนั้นคือ การเตรียมมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ โดยการขยายเพดานให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทยได้ร้อยละ 70-80 ทั้งให้สิทธิ์เพิ่มในการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร เพื่อให้นักลงทุนต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมกฎหมายเสนอรัฐมนตรี


ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศ กลุ่มเกษียณอายุจากต่างประเทศ และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ 1 ล้านล้านบาทจากการใช้จ่ายภายในประเทศ 8 แสนล้านบาทจากการลงทุนในประเทศ 2.7 แสนล้านบาทจากรายได้ทางภาษีที่เพิ่มขึ้น ด้านสิทธิประโยชน์ที่ทั้ง 4 กลุ่มนี้จะได้รับคือสิทธิในการเป็นเจ้าของ/เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะยาว รวมถึงที่ดิน และอายุวีซ่า 10 ปี


นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี หนึ่งในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนจำนวนมากกล่าวว่า การให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเป็นประเด็นอ่อนไหว แต่เชื่อว่าเป็นโอกาสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีนัย เพราะนอกจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้ว การเข้ามาอยู่ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ


ทั้งให้ความเห็นว่าหากมาตรการดังกล่าวเพียงพอแล้วก็สามารถหยุดดำเนินการได้ เหมือนอย่างประเทศออสเตรเลียที่เคยทำมาก่อนแล้ว อีกทั้งการเปิดให้ชาวต่างชาติซื้อได้อย่างถูกกฎหมายจะช่วยป้องกันการซื้อขายแบบใต้โต๊ะ (Nominee) โดยให้มองว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่ง เพียงแต่อยู่ในประเทศ


หากดูนานาประเทศการที่จะเห็นว่าก็มีการดึงดูดการลงทุนของต่างชาติด้วยการให้วีซ่าระยะยาวหรือขยายขอบเขตการให้กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินของต่างชาติเช่นเดียวกัน อย่างเช่น โปรตุเกส สเปน มาเลเซีย เป็นต้น


สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีบทบัญญัติพิเศษให้คนต่างชาติถือครองที่ดินและหรือขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยได้แต่ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างและจำกัดในพื้นที่เขต EEC เท่านั้น หากปรับกฎหมายให้ชัดเจนและมีกระบวนการที่ซับซ้อนน้อยกว่านี้ อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X