> SET > AAV

20 ตุลาคม 2021

บอร์ด AAV ไฟเขียวเพิ่มทุนขายผถห.เดิม-แบบPP, ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2.2 พันลบ.

AAV คาดกลับมาบินในประเทศครบ 100% ภายใน Q1/65 มอง Q4/64 กลับมาฟื้น


AAV เพิ่มทุน1.4หมื่นล้านบ. แผนปรับโครงสร้างถือหุ้น


ทันหุ้น-บริษัท  เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 8,000 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนไม่เกิน 5,028.57 ล้านหุ้น จัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินในวันที่ 14 ธ.ค.2564 


โดยหุ้นที่จัดสรรแบบ PP ให้กับ AirAsia Aviation Limited หรือ AAA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุนและเป็นบริษัทย่อย 100% ของ AirAsia Group Berhad หรือ AAGB โดย AAA ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินภายใต้แบรนด์ “AirAsia” ในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปินส์ อินเดีย รวมถึงถือหุ้น 45% ในไทยแอร์เอเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 4,457.14 ล้านหุ้น ภายหลังจากการได้รับจัดสรร AAA จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน AAV ไม่เกิน 45.12% มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม AAA ประสงค์จะขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด 


นอกจากนี้ก็ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนรายบุคคล ประกอบด้วย นายพิธาน องค์โฆษิต ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 362.05 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 3.7%, นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 150.95 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 1.5%, นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 14.61 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 0.1%,นางปิยะพร วิชิตพันธุ์ ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 14.61 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 0.1% และนายสุวพล สุวรุจิพร ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 14.61 ล้านหุ้นหรือไม่เกิน 0.1%และนายวรพจน์ อำนวยพล ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 14.61 ล้านหุ้นหรือไม่เกิน 0.1% 


ส่วนหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 1,714.29 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5.7625 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระเงิน 10-14 ม.ค. 2565


และหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 1,257.14 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกำหนดอัตราส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพ 0.00175 หน่วยแปลงเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นในราคาแปลงสภาพ 1.75 บาท 


ทั้งนี้บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน จำนวน 2,200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาหุ้นกู้ภายใน 2 ปี 


เมื่อบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนและจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นคาดว่าประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาซื้อหุ้นบริษัทไทยแอร์เอเซีย ที่เหลือทั้งหมด 30.8% จากผู้ถือหุ้นอื่น และชำระคืรเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งได้ให้เงินกู้แก่บริษัท 


ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นของไทยแอร์เอเซียที่บริษัทจะเข้าลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณราคาหุ้นละ 199 บาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งราคามูลค่าหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท(ผู้ซื้อ) และผู้ถือหุ้นอื่นๆ (ผู้ขาย) ราคาซื้อขายหุ้นของไทยแอร์เอเซียดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X