> IPO > JR

28 ตุลาคม 2021

JP จ่อเทรด.mai 2 พ.ย. รุกพัฒนาสินค้า Own Brand-ขยายฐาน OEM

JR ผลงานแกร่ง! โตไม่ยั้ง


JRกำไรแน่นQ3โต62% ชิงงานเติมพอร์ตหมื่นล.


ทันหุ้น - JP ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจรนับถอยหลัง เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ หลังระดมทุน บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานทั้งในกรุงเทพและจังหวัดลำพูน เร่งปั้นสัดส่วนรายได้กลุ่ม Own Brand เพิ่มเป็น 50% พร้อมรุกขยายฐานลูกค้าOEM ผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดด เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัย ผลิต จำหน่ายยาและอาหารเสริมครบวงจร


ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโอกาสเติบโตครั้งสำคัญของ JP นำเสนอหุ้น IPO จำนวน 115 ล้านหุ้นในราคา 7 บาทต่อหุ้น ที่เปิดขายในช่วงวันที่ 21, 25-26 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนจากความเชื่อมั่นในพื้นฐานการดำเนินธุรกิจและโอกาสเติบโตในอนาคตจากแผนเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเชิงดูแล ป้องกันและรักษาโรค โดยบริษัทฯพร้อมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘JP’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์


ส่วนกลยุทธ์สร้างการเติบโตต่อจากนี้ JP จะนำจุดแข็งด้านการวิจัย มาพัฒนาต่อยอดงานวิชาการสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์ เช่นโครงการพัฒนาพืชไข่น้ำ และโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้กัญชงและกัญชาในผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงสุขภาพ ที่ได้มีการร่วมือกับภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น ตั้งเป้าหมายการทำตลาดในการสร้างแบรนด์สินค้า รวมถึงแผนขยายกำลังการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านต้นทุนกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่ม OEM ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)


“เรามีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัย ผลิต จำหน่ายยาและอาหารเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในการดูแล ป้องกันและรักษาโรค ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพภายใต้แบรนด์สินค้าของเราเอง

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืน” ดร.สิทธิชัย กล่าว


นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า JP มีจุดแข็งและข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น แพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย เภสัชกรแผนปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พร้อมสนับสนุนแผนกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่มีคุณภาพภายใต้ตราสินค้าของบริษัทให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายกลุ่มฐานลูกค้า OEM อีกทั้ง JP มีศักยภาพด้านฐานการผลิตของโรงงาน 2 แห่ง ที่มีความสามารถด้านการผลิตที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานวิธีการผลิตยา (GMP / PICs) จาก อย. สอดคล้องและทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้JP เติบโตได้อย่างยั่งยืน


นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวเพิ่มเติมว่าJPมีการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนตำรับยา (เลข อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้ง มีการผลิตประเภทของยาและอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาน้ำ ยาตอกเม็ด มีแผนขยายเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนจากการเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทซอฟท์เจล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแผนออกสินค้าใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในกลุ่มที่เป็นลูกค้าOEM และผลิตภัณฑ์ที่เป็น Own Brand ส่วนแนวทางการตลาดในการมุ่งสร้างตราสินค้าของตัวเองให้เข็มแข็ง มีแผนขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย (Multi -Channel Marketing) ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง และช่องทางออนไลน์ (Online Channel) ในมาร์เก็ตเพลส รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านรูปแบบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศ


นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกล่าวว่า บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ถือเป็นหุ้น Growth Stock ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงตามทิศทางของอุตสาหกรรมยาที่เป็นเมกะเทรนด์ของการดูแลสุขภาพ ทำให้หุ้น JP ที่เปิดให้นักลงทุนได้จองซื้อหุ้น IPO ได้รับการตอบรับที่ดี สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและโอกาสเติบโตต่อจากนี้ หลังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมนำไปใช้ลงทุนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพในทุกช่วงวัยได้ดียิ่งขึ้นอยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1


จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X