> SET > TTA

01 พฤศจิกายน 2021

TTA ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดบ.4.75% และ 5.10% ต่อปี เสนอขาย 8-10 พ.ย.

การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ประจำวันที่ 22 ธ.ค.2564


การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ประจำวันที่ 30 พ.ย.2564


ทันหุ้น-TTA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program หรือ MTN Program) จำนวน 2 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท


และมีมูลค่าของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 500 ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB” แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564


TTA จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า “การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิม และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ สนับสนุนการเติบโตและสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจขนส่ง

ทางเรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งที่ได้รับสัญญาโครงการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในประเทศไทย แองโกลา และซาอุดีอาระเบีย และเตรียมที่จะขยายการบริการให้ครบวงจรมากขึ้น” 


TTA มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดภายใต้การบริหารราว 7.5 พันล้านบาท และมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.06 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X