> SET > SAMTEL

29 พฤศจิกายน 2021

SAMTEL เผยศาลปกครองกลางสั่งกรมที่ดินจ่ายเงินให้บ.ย่อย 520 ลบ. พร้อมดบ.7.5% ต่อปี

SAMTEL ชนะคดีกรมที่ดิน รับ 520 ล.พร้อมดอกเบี้ย


SAMTEL ได้งานซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-ลิขสิทธิ์ กฟภ. 199.56 ลบ.


ทันหุ้น-บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ SAMTEL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดิน ชำระเงินให้แก่บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นเงิน 520.57 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี ของเงินต้น 511.51 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย. 2564และชำระดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์วกด้วยอัตราเพิ่ม 2%ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้กรมที่ดินชดเชยค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 1.25% ต่อปีของวงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 116.55 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารให้แก่ สามารถคอมเทค 


ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่สามารถคอมเทค 


โดยคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคำพิพากษา 


ก่อนหน้านี้ บริษัท สามารถคอมเทค ได้เข้าทำสัญญาจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ระบบตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน(ระยะที่1) สัญญาเลขที่ 45/2556 ลงวันที่ 27 ก.ย.2556 กับกรมที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 สามารถคอมเทคได้ฟ้องกรมที่ดินเป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่1520/2559 เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมที่ดินปฏิบัติตามสัญญา ชำระเงินค่าจ้างและชดใช้ค่าเสียหายแก่สามารถคอมเทค จำนวน 651.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี 


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก
https://twitter.com/thunhoon1


จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X