> SET > NEX

13 ธันวาคม 2021

#ตามคาด!! แม่ลูก"NEX"บินเข้ากรงแคช ยกระดับ2 "TRC"

จับตา NEX-SHR


NEXคว้าเมล์อีวีBYD ส่ง800คันปีนี้5.6พันล.


หมายเหตุ :

1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้นโดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนก่อนซื้อหลักทรัพย์


2. ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่าห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคํานวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)


3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน(ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทําการถัดไป)


ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnoverratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X