> กองทุน >

12 มกราคม 2022

ประเดิมปีเสือชวนลุยหุ้นโลก จัดธีมเมกะเทรนด์ลงทุนยาว

ทันหุ้น-ส่องธุรกิจกองทุนประเดิมปีเสือ ด้วยกองทุนหุ้นโลก ในธีมธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคกับกองทุน MCONT ที่เสนอขายโดยค่าย บลจ.เอ็มเอฟซี และธีมเมกะเทรนด์โลก ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และพลังงานทดแทน กับกองทุน SCBMEGAเสนอขายโดย บลจ.ไทยพาณิชย์


นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ เป็นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกระแสการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง จาก แนวโน้มการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภค สามด้าน 1.Digital transformation of consumption ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นเติบโตสูง (Growth) โดยมุมมองของ ที่หลังการระบาดของโควิด-19 เกิดเป็นไลฟ์สไตน์ (Lifestyle) ใหม่ การบริโภคต่างๆถูกกระทำโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการใช้โซเชียลมีเดีย (Social media),สตรีมมิ่ง (Streaming) บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือการดูสื่อมีเดียแบบ On-demand ซึ่งเป็นการใช้งานผ่านแอปต่างๆ , การซื้อสินค้าออนไลน์, การชำระเงินออนไลน์ สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


2.Emerging middle class กลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical) จากการที่เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market: EM) การเติบโตของประชากร การขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน และสินค้าฟุ่มเฟือย


กลุ่มธุรกิจสุขภาพแกร่ง

และ 3.Health & wellbeing กลุ่มธุรกิจที่ทนในทุกสภาพวะตลาด (Defensive) ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤต Covid-19 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีรายได้ กำไร และกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น


กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ หรือ (MCONT) เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Robeco Global Consumer Trends (กองทุนหลัก) ลงทุนในบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่ได้รับประโยชน์จาก แนวโน้มการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งสามด้านข้างต้น เสนอขาย วันที่ 12-24 มกราคม 2565


ธีมเมกะเทรนด์ไปได้ไกล

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตของหุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์ทั่วโลก เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (SCBMEGA) เสนอขายครั้งแรก วันนี้ถึง14 มกราคม 2565 นี้


กองทุน SCBMEGA มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก (Core Fund) และกองทุนเสริม (Satellites Funds) เพื่อสร้างการเติบโตของผลตอบแทนโดยการลงทุนแบบ Pro-active และปรับเปลี่ยนการลงทุน Satellites ให้เหมาะกับสภาวะโอกาสที่น่าสนใจ โดย 5 เมกะเทรนด์หลักที่เลือกลงทุน ประกอบด้วย 1) Arising Asia การเพิ่มขึ้นของประชากรในภูมิภาคเอเชีย 2) Digital Disruption เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3) Energy Transition แนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงาน 4) Feeding the World ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตทรัพยากรที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอนาคตและ 5) Shifting Lifestyle โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป


โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านกองทุน JB Equity Next Generation Fund ด้วยการคัดเลือกบริษัทที่มีโอกาสการเติบโตระยะยาว มีอัตรากำไรสูงและเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ชนะในอนาคต ส่วนกองทุนเสริมจะลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายที่ได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์เช่นเดียวกัน โดยเบื้องต้นได้เลือกลงทุนใน 3 กองทุน ได้แก่ Robeco Global Consumer Trends ลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มและรูปแบบของการบริโภค, BB Adamant Digital Health ลงทุนในบริษัทที่พัฒนาระบบ Healthcare ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง และ Pictet Nutrition Fund ลงทุนในบริษัทที่พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ Food Chain

“การลงทุนที่เน้นเลือกหุ้นที่เติบโตสอดคล้องไปกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของโลก หรือได้รับประโยชน์จาก Global Megatrends ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของผู้คน และพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโลกอนาคตต่าง ๆ มากกว่าการมุ่งเน้นหากำไรในระยะสั้น นับว่าเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุน”

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X