> SET > EKH

27 เมษายน 2022 เวลา 14:11 น.

EKH เปิดทาง RAM-นพ.รัชต์ชยุตม์ เข้าถือหุ้นรวม 6.25% หวังขยายธุรกิจในอนาคต

#EKH #ทันหุ้น-บอร์ด EKH อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.25%  ในราคาหุ้นละ 7.20 บาท มูลค่ารวม 288 ล้านบาท ให้กับ RAM  จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์  จีระพรประภา 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับแผนรุกขยายธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคต  ด้านผู้บริหารระบุการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพฐานทุน และมีพันธมิตรธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจโรงพยาบาลให้เติบโตอย่างมั่นคง  ผลักดันรายได้ และกำไรทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน 


นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH  ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจํานวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 320,000,000 บาท 


โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุ้น โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง  จำกัด(มหาชน) หรือ RAM) จำนวน 35 ล้านหุ้น และ นายแพทย์รัชต์ชยุตม์  จีระพรประภา จำนวน 5 ล้านหุ้น


ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00  น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 (Record Date) 


"การขายหุ้นให้ PP ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทในอนาคต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผลมีการเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มทุนในลักษณะแบบ PP จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และยังสามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว "นายแพทย์อำนาจกล่าว


ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯเตรียมเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลคูน” ดำเนินธุรกิจภายใต้ บจก.เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม  ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 ล้านบาทต่อปี  และทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้นจากการให้บริการที่ครบวงจร


สำหรับใน ปีนี้เชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทจะยังคงขยายตัวได้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้มีผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ยังคงเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง  ประกอบกับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น  โดยผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์ต่างๆ  ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจ 


**ผู้ถือหุ้นไฟเขียวหุ้นปันผล-ปันผลเงินสด


นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น 


ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X