> SET > GUNKUL

31 พฤษภาคม 2022 เวลา 08:45 น.

GUNKULเปิดโปรเจ็กต์ลงทุน เอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้2.2พันล.

GUNKUL โรงไฟฟ้า-ค่าเอฟทีดัน ชูธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์


โบรกฯ มองหุ้น GUNKUL, DOD, RBF รับผลกระทบ ถอนร่างพ.ร.บ.กัญชา-กัญชง


#GUNKUL #ทันหุ้น - GUNKUL รับสินเชื่อ 2.2 พันล้านบาทจาก เอ็กซิมแบงก์เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และธุรกิจพืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG


ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM  BANK จำนวนรวม 2,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน GUNKULและบริษัทในเครือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ อาทิ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ


สินเชื่อ 2.2 พันล.ขยายธุรกิจ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BAN กล่าวว่า ในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) EXIM BANK มุ่งมั่นสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผ่านการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New Engines)ที่ตอบโจทย์กระแสโลกในอนาคต อาทิ ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Green, Digital, Health : GDH) รวมถึงส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG Economyตามยุทธศาสตร์ชาติ


ซึ่งกลุ่ม GUNKULเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าที่ไม่เพียงนำมาซึ่งผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังก่อให้เกิดผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจกัญชงเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดให้เกิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่และการส่งออกไปต่างประเทศในอนาคต


สนับสนุน BCG Economy

“การสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่ม GUNKUL ในครั้งนี้เป็นบทบาทหนึ่งของ EXIM BANK ในการเดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงและตอบโจทย์กระแสโลกในอนาคตในกลุ่มธุรกิจ GDH รวมถึงเสริมสร้าง BCG Economy เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ควบคู่กับการพัฒนาในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว


โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Economy) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ B ย่อมาจาก B - Bio Economy เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า, C - Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน นำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด, G - Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X