> SET > TOP

05 สิงหาคม 2022 เวลา 18:32 น.

TOP กลับมาเดินหน้าแผนเพิ่มทุน เคาะวันรับสิทธิจองซื้อหุ้น 19 ส.ค.

#TOP #ทันหุ้น-บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) หรือ TOP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความคืบหน้าของแผนการระดมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป ในการนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับมอบอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 5/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2565 จึงได้กำหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2565เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งใหม่แทนวัน Record Date เดิมที่ยกเลิกไป และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือขึ้นเครื่องหมาย  XR   ในวันที่  18 ส.ค. 2565


ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ TOP ได้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่เคยกำหนดไว้เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 2565 เนื่องจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันในขณะนั้น 


การเพิ่มทุนของ TOP ได้รับอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้น ส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) (หากมี) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35,885,000 หุ้น


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X