> กองทุน >

28 กันยายน 2022 เวลา 12:59 น.

“ดาโอ” บริษัทเกาหลี “หัวใจ” ไทย ครบเรื่องแผนการเงินลงทุน

ดาโอ” กลุ่มธุรกิจการเงินสัญชาติเกาหลี แต่หัวใจแบบไทยจึงเข้าใจความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริการที่ตรงใจกลุ่มลูกค้า ทำให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ดาโอ ในประเทศไทย ตลอด 12 ที่ผ่านมา เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากการแตกกิ่งก้านสาขาธุรกิจการเงินออกมาหลายสาย จากธุรกิจหลักทรัพย์ สู่ธุรกิจกองทุน ธุรกิจสินเชื่อสวัสดิการ และธุรกิจประกัน เป็นต้น เพื่อเข้ามาเสริมแกร่งด้านบริการ ให้ “ดาโอ” ได้เป็นผู้แนะนำวางแผนการเงินและการลงทุน ภายใต้แนวคิด “เพื่อนคู่คิดทางการเงิน”


“ดาโอ” เป็นแบรนด์ใหม่ของกลุ่มบริษัท “เคทีบีเอสที” ซึ่งการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เพื่อสะท้อนตัวตน และภาพลักษณ์อันเป็นมาของกลุ่มบริษัท ที่ถือว่ามาในจังหวะถูกที่ถูกเวลากับกระแสความนิยมเกาหลีที่ได้ขยายขอบเขตความฟีเว่อร์ไปในหลายๆประเทศ ซึ่งรวมถึงไทยด้วย อีกทั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระแสรักชาติในเกาหลีเป็นเทรนด์ที่มาแรง บริษัทขนาดใหญ่หลายรายมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้สะท้อนความเป็นเกาหลีมากยิ่งขึ้น

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือ DAOL (THAILAND) บอกว่า ดาโอ เปลี่ยนแปลงแค่ตัวชื่อ แต่ส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้น แผนงานธุรกิจยังคงเหมือนเดิม และอาจเพิ่มเติมด้วยการขยายขอบข่ายของธุรกิจออกไปยังอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม อินโดนีเซีย และรวมถึง สิงคโปร์

ตอกย้ำความเป็นกลุ่มธุรกิจ

“ดาโอตอกย้ำภาพลักษณ์ความกลุ่มธุรกิจการเงินให้ชัดเจนมากขึ้น เราไม่ได้ทำแค่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่เรายังขยายไปในส่วนของธุรกิจกองทุนรวม รีทแมเนจเมนท์ สินเชื่อสวัสดิการ แพลตฟอร์มดิจิทัล และโบรกเกอร์ประกัน เพื่อให้บริการ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและสามารถแนะนำแผนการเงินรูปแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการได้ เพราะแผนการเงินไม่ได้มีแค่เรื่องของการลงทุน แต่ยังมีเรื่องความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ผ่านการทำประกันภัย หรือแม้แต่เรื่องของการบริหารหนี้ บริหารสภาพคล่องก็ด้วย”


ดาโอยังคว้าโอกาสเติบโตในเทรนด์ธุรกิจใหม่ด้วย การตั้งบริษัท ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ เพื่อขยายธุรกิจด้าน

สินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Digital) อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นธุรกิจใหม่สำหรับโลกการลงทุน เงื่อนไข กฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ยังไม่ชัดเจน ทำให้ ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ ยังไม่ได้เปิดตัว ณ ปัจจุบัน


ดร.วิน กล่าวว่า ในมุมมองของกลุ่มดาโอแล้ว เชื่อว่ายังไงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ต้องเกิด แต่จะเกิดในรูปแบบไหนนั้นต้องรอความชัดเจนในหลายๆด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สินทรัพย์ที่เสนอออกมาเป็นรูปแบบดิจิทัล กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)


และ ใบอนุญาต ICO Portal เพื่อเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายคุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ก้าวสู้แผนระยะกลาง

“เราวางแผนธุรกิจไว้ ในระยะสั้นจะก้าวไปแบบไหน ระยะกลางจะทำอะไร เพื่อปูฐานสร้างความแข้งแกร่งในระยะยาว โดยปัจจุบันถือเป็นช่วงปลายของแผนระยะสั้น และก้าวสู่ช่วงต้นของแผนระยะกลาง ซึ่งตั้งแต่เข้ามาขยายธุรกิจในไทย ดาโอ ได้ทยอยเปิดตัวธุรกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เครื่องมือทางการเงินมีครบพร้อมจากนี้ไป เราจะมุ่งการขยายฐานลูกค้าผ่านบริการที่เรามี”


ดร.วิน กล่าวว่า คำว่าการขยายฐานลูกค้า คือการทำให้ลูกค้าของดาโอ กลับมาใช้บริการอื่นๆในเครือบริษัท ไม่ว่าจะการเทรดหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม การซื้อประกันภัยบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งการจะดึงให้ลูกค้ามาบริการได้มากขึ้นก็ต้องมีทั้งความกว้าง และความลึกของผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้มีความหลากหลายดึงดูดความสนใจของลูกค้า


ปัจจุบัน ดาโอ มีลูกค้าราว 70,000 บัญชี เป็นบัญชีที่ แอคทีฟ (Active) ซึ่งเทียบกับตลาดที่มีทั้งหมด 3 แสนบัญชี แอคทีฟ ถือว่า ดาโอมีฐานลูกค้าคุณภาพที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว ทำธุรกิจจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแผนงานระยะกลางคือการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นด้วยการดึงฐานลูกค้าให้กลับมาใช้บริการกับบริษัทเครือดาโอ


ช่องทางสร้างรายได้

ซึ่งความหลากหลายของบริการยังเป็นการกระจายช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจ จะเห็นได้ว่าสภาพตลาดในปัจจุบันอาจไม่เอื้อต่อการเทรดหรือซื้อ-ขายหลักทรัพย์ แต่ลูกค้าอาจจะสนใจในเรื่องของการเติมสภาพคล่อง บริหารหนี้ และเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าเองก็อาจสนใจในการมีความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ รวมถึงสินทรัพย์อย่างรถยนต์ บ้าน ซึ่งในส่วนนี้ดาโอก็มีผลิตภัณฑ์สนองตอบ ทำให้ แม้ในภาวะที่นักลงทุนไม่อยากซื้อ-ขาย ดาโอก็ยังมีรายได้จากขาอื่นเข้ามาสนับสนุน


ดร.วิน กล่าวว่า ปี 2565 รายได้ธุรกิจซื้อ-ขายหลักทรัพย์ลดลงราว 30% ซึ่งก็เป็นไปตามภาวะตลาดที่ผันผวน และนักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และในส่วนของ บริษัทเองก็ให้การแนะนำต่อลูกค้าด้วยให้ลดการเทรด และระวังมากขึ้น


“เรามองว่าตลาดช่วงนี้ยังมีความผันผวนผวน เพราะเฟดยังไม่สามารถหยุดเงินเฟ้อลงได้ ตลาดมีโอกาสปรับตัวลงอีก ซึ่งถ้าตลาดปรับลงให้ทยอยเข้าซื้ออย่าลงหมดทั้งก้อน ตลาดมีโอกาสปรับขึ้นเป็นเทคนิคคอล รีบาวส์ สามารถขายทำกำไรได้ แต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นของตลาด ซึ่งต้องจับตาราคาพลังงานในช่วงหน้านาว ซึ่งหากราคาปรับขึ้นแรงนั้นหมายความว่าเงินเฟ้อจะยังไม่เป็นขาลง ซึ่งเรามองว่า 3 เดือนจากนี้อาจถึงต้นปีหน้าไม่มีทางที่เฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ย”


แต่จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งจีน -สหรัฐ สงครามยูเครน- รัสเซีย การเกิดเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจในสหรัฐ ปัญหาพลังงานในยุโรป ปัจจัยเหล่านี้ทำให้อาเซียนได้รับอานิสงส์เม็ดเงินลงทุนไหลเข้า


อย่างไรก็ตาม ดร.วิน มองว่า แม้ตลาดหุ้นในอาเซียนจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า แต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะไป เพราะความกังวลในเรื่องของเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจถดถอยจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดทั่วโลก ดังนั้นแม้เงินจะไหลเข้าอาเซียน แต่ก็ไม่ได้ทำให้อยู่ในภาวะตลาดกระทิง


กลุ่มธุรกิจการเงิน “ดาโอ” มองว่าตลาดอาเซียนมีศักยภาพเติบโตสูงทั้งในแง่ของจำนวนประชากร การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่อนาคตจะก้าวขึ้นเป็นผู้ร่ำรวย ผู้มั่งคั่ง ซึ่งนำไปสู่การใช้บริการปรึกษาด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย


การเข้ามาขยายธุรกิจของ ดาโอ จึงใช้จุดแข็งทางด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินในเกาหลี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับคนไทย สังคมไทย และวัฒนธรรมไทย 


โดยเฉพาะในด้านของบริการ ที่แม้จะสามารถเรียนรู้เองได้ แต่ลูกค้าบางกลุ่มก็ยังชอบที่จะมีคนมาให้คำแนะนำ ดูและ หรือบริการอย่างใกล้ชิด ซึ่งต่างจากสังคมเกาหลีที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการให้บริการ 


ดังนั้นแม้มีความต่างทางวัฒนธรรม แต่สามารถเข้าใจกันได้ ผสมผสานธุรกิจ  แนวคิด ได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ "ดาโอ" เติบโต และขยายขอบเขตธุรกิจออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา


สำหรับ “ดาโอ” DAOL หรือ (다올) ที่มีความหมายถึง "ทุกสิ่งที่ดึงดูดความโชคดี" การปรับเปลี่ยนแบรนด์ และภาพลักษณ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนที่มาที่ไปในความเป็นเกาหลีด้วย แต่ยังหมายถึงการนำสิ่งดีดีมามอบให้ลูกค้า ผ่านบริการ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบต่างๆ ที่ทำให้พึงพอใจแลกลับมาใช้บริการกับ ดาโอ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X