> mai > CHEWA

22 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09:05 น.

CHEWA คลอดหุ้นกู้ ยิลด์ 6% พ่วงวอร์แรนต์

#CHEWA #ทันหุ้น – CHEWA คลอดหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 300 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อายุ 2 ปี แถมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W2 ในอัตรา 1,000 หน่วย ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเปิดจองซื้อวันที่ 9-16 มกราคม 2566


นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 300 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจัดสรร 4,251 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ


** เปิดจอง 9-16 ม.ค.66

ทั้งนี้นักลงทุนที่สนใจจะต้องอยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CHEWA ก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของการขึ้นเครื่องหมาย XB (Excluding Other Benefits) และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จะเป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) (Record Date) ซึ่งบริษัทจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 9-16 มกราคม 2566 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ CHEWA ที่ได้รับสิทธิการจัดสรร สามารถจองซื้อได้มากกว่าสิทธิที่ตนได้รับ


สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่อัตรา 6% ต่อปี โดยจะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกได้เมื่อมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนดราคาแปลงสภาพไว้ที่ 1.20 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้รับ CHEWA-W2 ในอัตรา 1,000 หน่วยต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาใช้สิทธิของ CHEWA-W2 คือ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ


** ระดมทุนเสริมแกร่ง

โดยนักลงทุนที่สนใจจองซื้อผ่านที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้แก่บริษัท โดยได้วางแผนจะนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการแนวสูงโครงการใหม่ ตามแผนพัฒนาธุรกิจที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้  อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


รู้ทันเกม  รู้ก่อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ที่นี่ 

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_ 

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA 

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7 

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5 

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news 

TWITTER คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X