> รู้ทันการลงทุน >

18 มีนาคม 2023 เวลา 10:30 น.

หุ้นธนาคาร เอาเงินฝากไปใช้ทำอะไรบ้าง?


#ทันหุ้น - นักลงทุนหลาย ๆ คนเคยสงสัยกันไหมว่า ธุรกิจธนาคาร มีการดำเนินธุรกิจแบบไหน รายรับ-รายจ่าย มาจากอะไร และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร วันนี้หลักทรัพย์บัวหลวง รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วรู้จักหุ้นกลุ่มธนาคาร และระบบการฝากเงินของธนาคาร


ธนาคาร เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นตัวกลางที่รับเงินออม จากผู้มีเงินออมต่าง ๆ มาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืม เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการลงทุน และมีรายได้จากส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝาก

โดยธนาคารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้


1. ธนาคารกลาง เป็นศูนย์กลางของระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ออกธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน และคอยกำหนดนโยบายการเงิน อาทิ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือเงินสดสำรองภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นผู้คอยกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์อีกด้วย


2. ธนาคารพาณิชย์ หรือแบงก์ที่เราไปฝาก-ถอนเงินกันในชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชน เพื่อให้ภาคเอกชนนำเงินส่วนนี้ไปดำเนินธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่อง และส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวในที่สุด นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น รับชำระค่าบริการ ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือให้คำแนะนำด้านการลงทุน


โดยรายได้จากธนาคารพาณิชย์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. รายได้จากดอกเบี้ย มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการขยายตัวของสินเชื่อ ทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายและค่าใช้จ่ายสำรองและ 2. รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยมาจากสินทรัพย์ที่ธนาคารลงทุนอยู่ วัดจากมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามสภาวะตลาด อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ตราสารทุน เป็นต้น


3. ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ คล้าย ๆ กับธนาคารพาณิชย์ แต่เป็นธนาคารได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม เช่น


· ธนาคารออมสิน เพื่อระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล


· ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเสริมให้ประชาชนมีบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง


· ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ


· ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) พัฒนาและส่งเสริม ให้กับธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ


· ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


· ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้บริการทางด้านการเงินสำหรับชาวไทยมุสลิมรู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

[email protected] คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X