> Digital Coin >

09 กันยายน 2023 เวลา 12:00 น.

“เมอร์เคิล” เสนอกลยุทธ์ลงทุนคริปโตฯ เป้ากำไร 30% ใน 6 เดือนเลิก

#คริปโตเคอร์เรนซี #ทันหุ้น - บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัดซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัย เตรียมนำเสนอกลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger 1 (M-T1) คือ กลยุทธ์จัดการเงินทุนที่เน้นลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาด (Market Cap.) อย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัล มีเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ลงทุนเมื่อได้กำไรมากกว่าหรือเท่ากับ 30%  และคืนเงินลงทุนทั้งหมดให้ผู้ลงทุน โดยภายในระยะเวลา 6 เดือนแรก (15 ก.ย.66-15 มี.ค.67) จะไม่สามารถลดทุน ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้ ("Lock-up Period") โดยบริษัทจะเปิดให้เข้าร่วมลงทุน ในวันที่ 8-15 ก.ย.66 เวลา 09.00 - 14.00 น. เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท


ทั้งนี้ หากครบกำหนด Lock-up Period แล้วแต่ผลกำไรยังไม่ถึงเป้าหมาย  บริษัทจะบริหารจัดการเงินทุนต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ โดยผู้ลงทุนสามารถลดเงินลงทุนได้หลังเลย 6 เดือนแรกไปแล้ว ไม่มีขั้นต่ำการถอนเงิน


กลยุทร์จัดการเงินทุน Trigger 1 (M-T1) ลงทุนในคริปโตฯอย่างน้อย 5 เหรียญ ซึ่งเหรียญที่ลงทุนได้ต้องอยู่ใน 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาด (Market Cap.) โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://coinmarketcap.com บริษัทจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลชนิด meme coin หรือเหรียญอื่นใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตาม Investment framework ของบริษัท


ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า 30% เนื่องจากบริษัทมีการหักค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเงินทุน หรือ หากเกิดเหตุการณ์ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดคริปโตฯ หรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง stablecoin กับเงินบาทปรับตัวลงในระหว่างที่ดำเนินการเปลี่ยนเหรียญดังกล่าวเป็นเงินบาท


ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเหมาะสมในการลงทุนนี้ โดยผู้ลงทุนควรที่จะมีสภาพคล่องคงเหลือจากการลงทุนในตลาดทุน เช่น หุ้น, กองทุนรวม, หรือ ทองคำ เป็นต้น และต้องการเปิดโอกาสกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ต้องสามารถรับได้และไม่มีข้อกังวลหากมูลค่าเงินลงทุนลดลงมากกว่า 50% ซึ่งการขาดทุนนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้ลงทุนไม่สามารถถอนเงินออกได้ช่วง 6 เดือนแรก


กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง และเข้าใจว่าเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าว ในช่วง 15 ก.ย.66-15 มี.ค.67 ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้


กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และต้องการได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่แน่นอน หรือรักษาเงินลงทุนให้อยู่ครบ ผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าวในช่วง 15 ก.ย.66-15 มี.ค.67 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้


ความเสี่ยงในกลยุทธ์จัดการเงินทุน

การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T1 มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนตั้งต้น หรืออาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้

การกำหนดเป้าหมายเลิกยุทธ์เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกลยุทธ์ ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด


ผู้ลงทุนไม่สามารถถอนเงินออกได้ในช่วงระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มการจัดการเงินทุน

กลยุทธ์ M-T1 มีความเสี่ยงของความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในระดับสูงที่สุดและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท stablecoin กับค่าเงินบาท


ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีวันหยุดทำการ แต่เนื่องจากบริษัทมีวันหยุดทำการของบริษัท ผู้ลงทุนอาจจะไม่สามารถทำรายการแต่ละคำสั่งในกลยุทธ์ได้ในวันหยุด


ไม่มีกำหนดอายุการลงทุน เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเลิกกลยุทธ์ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่จะนำกำไรไปลงทุนต่อ ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน/ปรับเปลี่ยนเข้าลงทุน 1.50% โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการลดทุน / ปรับเปลี่ยนออก  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 2.00% ต่อปี


หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://merkle.capital/
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X