> SET > PB

18 กันยายน 2023 เวลา 17:46 น.

PB ลงทุน 500 ล. ตั้งบริษัทผลิตแป้งสาลี คาดเริ่มมีรายได้ปี 2569

#PB #ทันหุ้น - บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มีมติให้บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : ภายในปี 2566

2. ชื่อบริษัท : บริษัท พีบี ฟลาวมิลล์ จำกัด

3. วัตถุประสงค์การลงทุน : 1. เป็นการเพิ่มประเภทธุรกิจให้กับบริษัทฯ 2. บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

4. ทุนจดทะเบียน : 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

5. สัดส่วนการลงทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น : ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น จำนวน 9 ราย ดังนี้

.

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี คาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชย์ภายในปี 2569

7. โครงสร้างคณะกรรมการ : ตัวแทนจาก บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำนวน 7 ราย

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัท : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

9. ลักษณะของรายการ รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อนับรวมรายการ 6 เดือน ย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่าย เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X