> SET > GIFT

21 กันยายน 2023 เวลา 18:17 น.

บอร์ด GIFT ไฟเขียวออกวอร์แรนท์ให้ฟรีผถห.เดิม อัตรา 3:1

#GIFT #ทันหุ้น-บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด(มหาชน) หรือ GIFT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 หรือ GIFT-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 440,541,149 หน่วย ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 


ทั้งนี้ GIFT-W2 มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย กำหนดอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นละ 1.60 บาท โดยระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน ม.ค. และ ก.ค. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 31 ก.ค. 2567 


คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 440,541,149 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GIFT-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 


นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งจะขอเพิ่มเติมในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกกายภาพบำบัด สถานส่งเสรมิสุขภาพ สถานบำบัดและดูแลฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลและรักษาผู้ป่วย ผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ , ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่ง รับเหมาติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซม แก้ไข ตรวจสอบ บำรุงรักษา ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ยารักษา บำรุงสุขภาพ และป้องกันโรค อุปกรณ์สำหรับการแพทย์, ประกอบธุรกิจการให้บริการการทำวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ค้นคว้าวิเคาะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล 


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X