> SET > TTA

11 ตุลาคม 2023 เวลา 14:31 น.

TTA แจงหนี้สินโครงการ 125 สาทร แค่ 1.8% ของส่วนผู้ถือหุ้น-ไม่กระทบมาก

#TTA #ทันหุ้น – TTA ชี้แจงผลกระทบคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 125 สาทร

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ชี้แจงผลกระทบคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ("EIA") ของโครงการ 125 สาทร ที่พัฒนาโดย บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP) บริษัทร่วมทุน ดังนี้

1. นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เม็ท ฟ้องหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เม็ท ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครองกลาง (ศาลปกครองชั้นต้น) ในเรื่องรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ("EIA") ของโครงการ 125 สาทร PMTP ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลแห่งคดีโดยตรง

TTA ขอยืนยันว่า การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 125 สาทร ของ PMTP ได้ดำเนินไปตามระเบียบที่ถูกต้องของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร ("คชก.")และสำนักการโยธา ("สนย.") กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการตรวจสอบประเด็นทางกฎหมาย การทำหนังสือสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ซึ่งโครงการ 125 สาทรได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ภายใต้การกำกับ ควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐโดยสุจริต ภายใต้กฎหมายอย่างชัดเจนทุกประการ


2. สาระสำคัญของคดี

ศาลมีคำพิพากษาว่า เอกสารจาก สนย. กรุงเทพมหานคร ที่ออกให้ PMTP อย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดงพื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน ของโครงการเดอะ เม็ท 'ไม่ใช่พื้นที่อาคารของเดอะ เม็ท ที่ถูกต้อง"

PMTP เชื่อมั่นในเอกสารราชการจาก สนย. และนำไปใช้ในการจัดทำ EIA ของโครงการ 125 สาทร ตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องต่อ คชก. ซึ่งต่อมา คชก. ได้มีมติอนุมัติ EIA สำหรับโครงการ 125 สาทร โดยอ้างอิงรายการคำนวณจากเอกสารดังกล่าว

ศาลปกครองกลางพิจารณาว่า EIA ที่ได้รับการอนุมัติจากคชก. สำหรับโครงการ 125สาทร ประกอบไปด้วยข้อมูลจาก สนย. กรุงเทพมหานคร ที่ออกให้ PMTP อย่างเป็นทางการนั้น "ไม่ใช่พื้นที่อาคารของเดอะ เม็ท ที่ถูกต้อง" เป็นเหตุให้การอนุมัติ EIA โครงการ 125สาทร รวมถึงใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ได้รับผลกระทบไปด้วย


3.ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ PMTP และ TTA

PMTP อยู่ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากผลแห่งคดีโดยตรง และพร้อมน้อมรับฟังคำแนะนำของทุกฝ่าย

PMTP มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยินดีรับฟังข้อกังวลของลูกค้า พร้อมเตรียมทีมงานอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับ EIA อาจทำให้แผนการดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าเดิม แต่มิได้มีผลกระทบอย่างมีนัยต่อผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 125สาทรแต่อย่างใด ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ทั้งหมดของโครงการ PMTP (คำนวณจากเงินกู้จากสถาบันการเงินค่าที่ดิน และเงินมัดจำลูกค้า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ TTA คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8ซึ่งไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของ TTA นอกจากนี้ ยังมีความมั่นใจในศักยภาพของที่ดิน ทำเลใจกลางสาทรที่มีแนวโน้มมูลค่าปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

อนึ่ง TTA ยืนยันว่า การดำเนินการขอรับความเห็นชอบ EIA จาก คชก. และขอรับใบอนุญาตก่อสร้างจาก สนย. กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการไปตามระเบียบขั้นตอนภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายทุกประการจนได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

TTA ยังคงยืนยันถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทั้ง PMTP ได้เตรียมแผนสำรองในการดำเนินโครงการให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุด ซึ่งมั่นใจได้ว่า PMTP จะพัฒนาโครงการจนสำเร็จในที่สุด
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X