> SET > STARK

25 ตุลาคม 2023 เวลา 10:28 น.

STARK เผยเจ้าหนี้การเงิน 4 รายของ"เฟ้ลปส์ ดอด์จฯ" ร่วมกันยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

#STARK #ทันหุ้น-บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เจ้าหนี้ทางการเงินจำนวน 4 รายของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)  จำกัด หรือ PDITL  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 


ต่อมาในวันที่ 23 ต.ค. 2566 PDITL ได้รับสำเนาคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ฉบับลงวันที่ 17 ต.ค. 2566 ซึ่งแจ้งว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว และกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 18 ธ.ค. 2566 ในการนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงสรุปรายละเอียดของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ดังนี้


(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มหาชน ในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการร่วมกันต่อศาลล้มละลายกลาง (“ผู้ร้องขอฯ”)


(2) ผู้ร้องขอได้เสนอให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท อีวายฯ”) เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งหากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ PDITL และตั้งบริษัท อีวายฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บรรดา อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของ PDITL จะตกเป็นของผู้ทำแผนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากศาลตามกฎหมาย


(3) การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะช่วยให้ PDITL สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับ อีกทั้ง PDITL ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งจะด าเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นไป


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X