> ประกัน > TLI

14 พฤศจิกายน 2023 เวลา 19:10 น.

TLI ผลตอบแทนลงทุนกดดัน กำไร 7.72 พันล. ลด 3% ด้าน VONB โต 4.19%

#TLI #ทันหุ้น  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI รายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก ที่ 7,729 ล้านบาท ลดลง 3.63% ส่วนกำไรจากการรับประกันอยู่ที่ 5,718 ล้านบาท เติบโต 5.75% ขณะที่ความผันผวนของกำไรที่มาจากการลงทุนมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรจากการขายตราสารทุนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


โดยกำไรจากการลงทุน อยู่ที่ 2,011 ล้านบาท ลดลงถึง 23.04%  มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรจากการขายตราสารทุน อย่างไรก็ตาม กำไรจากเงินลงทุนได้เพิ่มขึ้น 92.43% ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการขายเงินลงทุนในต่างประเทศ


ในส่วนของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) อยู่ที่ 8,599 ล้านบาท ลดลง 10.81% แต่มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4.19% หรืออยู่ที่ 5,366 ล้านบาท 


ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะในช่องทางตัวแทนประกันและช่องทางพันธมิตร และจำกกำรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของอัตราดอกเบี้ย


ทั้งนี้ กำไรสุทธิ ไตรมาส 3 อยู่ที่ 2,088.20 ล้านบาท ลดลง 5.43%เมื่อเทียบงวดเดียวกันปีก่อน มีกำไรสุทธิ 2,208.17 ล้านบาท ณ วันที่30 กันยำยน 2566 อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)10 ของบริษัทฯ อยู่ที่ 372.52% ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 140% อย่างมีนัยสำคัญ อั 

 

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X