> ประกัน > TLI

16 พฤศจิกายน 2023 เวลา 13:00 น.

TLIกำไร9เดือน7.72พันล. VONBชี้วัดธุรกิจโต4.2%

#TLI #ทันหุ้น-ไทยประกันชีวิต เผยผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 66 มีมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่แข็งแกร่งอยู่ที่ 5,366ล้านบาท อัตรากำไรของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 62.4% เป็นผลจากการวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โชว์กำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปีสูงถึง 7,729 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการรับประกันภัยอยู่ที่ 5,718ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8%


นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ว่า บริษัท มีมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (Value of New Business : VONB) อยู่ที่ 5,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 4.2%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) เพิ่มขึ้น 9 จุด โดยมีอัตราถึง 62.4% ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ


ด้านเบี้ยประกันภัยรับบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (Annual Premium Equivalent : APE) จำนวน 8,599ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงถึง 63,589ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของกำไรจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 5.8%อยู่ที่ 5,718 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท มีกำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566สูงถึง 7,729 ล้านบาท


*VONB เติบโตทุกช่องทาง

มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่เติบโตทุกช่องทางการขาย โดยช่องทางตัวแทน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการขาย และมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรอย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นได้จากอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ที่สูงขึ้นจนถึงระดับ 63%สำหรับช่องทางพันธมิตร แม้ว่าจะมี APE ลดลง แต่มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ยังคงเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ร่วมมือกับพันธมิตรธนาคาร ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรสูงขึ้นร่วมกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่น


ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นทั้งในไตรมาส 3 ปี 2566 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 เนื่องจากบริษัทประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “เลกาซี่ ฟิต เวลท์ตี้ 99/1” ซึ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับประเภทจ่ายครั้งเดียว ในช่วงปลายของไตรมาส 2 ปี 2566 สำหรับนำเสนอให้ผู้เอาประกันที่มีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาหรือครบกำหนดชำระเบี้ย

โดยผลการดำเนินการเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566บริษัท มีกำไรสุทธิ 2,088 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 7,729ล้านบาท โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566บริษัทมีกำไรจากการรับประกันภัยเติบโตถึง 5.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


*ตลาดทุนผันผวนกดดันงบ

อย่างไรก็ดีอัตรากำไรสุทธิโดยรวมที่ลดลงเป็นผลจากกำไรจากการลงทุนที่ลดลง สืบเนื่องจากการขายเงินลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามผลตอบแทนของตลาดและมุมมองในการเคลื่อนไหวของตลาดทุนในปี 2565


ด้านของการลงทุนนั้น บริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566สินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 80%ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดอยู่ในรูปแบบหนี้สินที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับกลุ่มน่าลงทุน


สำหรับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR Ratio ของบริษัท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566อยู่ที่ 372.5%ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้อยู่ที่ 140% ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสถานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง อันเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน


นายไชย กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า องค์กรที่กำกับดูแล และสังคม โดยนำหลักการ ESG ผนวกเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจในทุกมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติทางเศรษฐกิจ (Economic) มิติทางสังคม (Social) และมิติธรรมมาภิบาล (Governance) ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Insurance Asia Awards 2023 สาขา Sustainable Insurance Initiative of the Year – Thailand จากวิสัยทัศน์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนพร้อมทั้งยังเป็นธุรกิจที่แบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคม


นอกจากนี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

X คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?igshid=YTY2NzY3YTc=

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X