> SEC > STARK

16 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:50 น.

ตลท.ประกาศ STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม

#STARK #ทันหุ้น - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้หุ้น STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมจากกรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566


ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(STARK) มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 2 เหตุ ได้แก่ กรณีงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และกรณี STARK เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน ต่อมาได้ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า STARK ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯภายในระยะเวลาที่กำหนด (คือ ล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

อันเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของ STARK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (2) และ (4) ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงประกาศให้หุ้นสามัญของ STARK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมอีก 1 เหตุ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566


ดังนั้น ในปัจจุบัน หุ้นสามัญของ STARK จึงมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนรวมทั้งสิ้น 3 เหตุ และมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการในแต่ละเหตุ ดังนี้กรณีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน : มีกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนถึงภายในวันที่31 มีนาคม 2567กรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 : มีกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนถึงภายในวันที่ 15พฤศจิกายน 2568


กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ : มีกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนถึงภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2569


ทั้งนี้ STARK มีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หาก STARK ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ STARK ต่อไป
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoo

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X