> จัดเต็มข่าว PR > BLA

17 พฤศจิกายน 2023 เวลา 19:14 น.

กรุงเทพประกันชีวิต หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ AA และผลประเมินคะแนน CGR “ดีเลิศ 5 ดาว” สะท้อนความมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับผลการประเมินในระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings สะท้อนถึงความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกรุงเทพประกันชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงาน ที่มีความจริงใจและมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ 


ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี(Environmental, Social and Governance: ESG) พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน


มิติสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจและให้ความสำคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)โดยตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดการใช้กระดาษซึ่งมีการลดลงอย่างต่อเนื่องจากนโยบายที่ชัดเจนและการปฏิบัติจริงผ่านการร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กร 


โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 8% และลดการใช้กระดาษถึง 22% รวมถึงการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายในปี 2608


มิติสังคม – กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงการประกันชีวิตเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองเหมาะกับความต้องการของลูกค้า และให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย 


โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการประกันชีวิตและบริการเสริมอีกมากมาย ซึ่งในปี 2565 สถิติการเข้าใช้งานบริการออนไลน์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น บริการกู้กรมธรรม์ออนไลน์ซึ่งสูงกว่า 50% ของบริการกู้กรมธรรม์ทั้งหมด เป็นต้น


มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ – กรุงเทพประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณและสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประกาศนโยบายไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) รวมถึงนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นและสินบน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น


นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X