> SET > WHA

21 พฤศจิกายน 2023 เวลา 13:21 น.

WHA เข้าร่วมทุนกับ PTTGC ในธุรกิจโลจิสติกส์มูลค่า 2,640 ลบ.

#WHA #PTTGC #ทันหุ้น - WHA และ  PTTGC ประกาศร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการโลจิสติกส์แก่ GC Group ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต


คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการลงทุน WHA ได้มองถึง Synergies ที่จะเกิดจาก Expertise และ Market Position ของทั้ง PTTGC และ WHA ในการที่จะทำให้ฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นไปอีก และขยายโอกาสการขยายฐานธุรกิจในอนาคต โดยเบื้องต้นจะมุ่งเน้นเรื่องการทรานฟอร์ม GCL ให้เป็น 4thParty Logistics (4PLs) ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1) Enhance Competitiveness การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของGCL โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้ง PTTGCและ WHA (2) Lean Organization & Business Process Improvement ปรับองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ (3) Asset-Light Model ลดการถือครองสินทรัพย์ถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางด้านการเงิน(4) Digital Transformation & Innovation นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ที่เป็นแนวความคิดการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกมิติ พร้อมกันนี้ยังคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสะท้อนจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด เช่นGreen Logistics ที่จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า  PTTGC มีการวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง ด้วยการสนับสนุนและเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรในหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์พิเศษ ความร่วมมือระหว่าง PTTGC และ WHA ในครั้งนี้นับเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยความเป็นผู้นำด้านธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพสูง ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลกของ WHA จะช่วยให้ GCL ก้าวสู่การเป็น Integrated Logistics Company ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจอย่างครบวงจร ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการให้บริการกับลูกค้าของเรา ทำให้การรับสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำสูง รวดเร็ว รวมถึงมีต้นทุนที่แข่งขันได้นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้คาร์บอน  ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในการดำเนินธุรกิจลดลง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านกรีนลอจิสติก (Green Logistics) อีกด้วย


ทั้งนี้ GCL เป็นบริษัทใน PTTGC Group ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร (Integrated Logistics Services) ในธุรกิจเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยแบ่งประเภทการให้บริการได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) Supply Chain Solutions – การบริหารจัดการซัพพลายเซน (2) Silo Bagging and Packing – บริการด้านการบรรจุสินค้า (3) Warehouse Management – การบริหารจัดการคลังสินค้า (4) Transportation – บริการด้านการขนส่ง (5) Custom Clearance – บริการด้านการศุลกากร และ (6) Freight Forwarding – บริการด้านการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเข้าร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ในครั้งนี้ระหว่าง PTTGC และ WHA ถือเป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญ จุดแข็ง และความเป็นผู้นำในตลาดของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของ GCLในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X