> SET > ADVANC

24 พฤศจิกายน 2023 เวลา 13:30 น.

ADVANC ผู้เล่นที่ใหญ่สุดในธุรกิจบรอนด์แบนด์

#ADVANC #ทันหุ้น - เปิดมุมมองโบรกเกอร์ต่อ ADVANC หลังจากการควบรวมกับ TTTBB บล.หยวนต้ามีมุมมองเป็นกลางต่อ ADVANC หลังการประชุม ภาพรวมการควบรวมกิจการเป็นบวกต่อกระแสเงินสดในระยะยาว แม้ระยะสั้น ADVANC อาจได้รับผลกระทบทางบัญชีกดดันงบกำไรขาดทุนบ้าง บล.เคจีไอ เห็นโอกาสในการเติบโตของ ADVANC จากการเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด FBB นำโดยการทำ upsell, Cross บริการต่าง ๆ กับ มือถือ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่า synergy จากการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น


บล.หยวนต้ามีมุมมองเป็นกลางต่อ ADVANC

บล.หยวนต้า เข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์กับผู้บริหาร ADVANC ในวันที่ 23 พ.ย. 66 เกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานหลังธุรกิจการควบรวม TTTBB แล้วสำเร็จในวันที่ 15 พ.ย. 66ผลของการรวมกิจการกับ TTTBB 1) ADVANC จะมี coverage ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยที่ 124 ตารางกิโลเมตร มากกว่าคู่แข่งที่ 118 ตารางกิโลเมตร โครงข่ายดังกล่าวผ่าน 13.3 ล้านครัวเรือนจากทั้งหมด 22.0 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทย 2) ส่วนแบ่งการตลาดปรับเพิ่มขึ้นเป็น 46% (revenue market share) จากระดับเดิมที่ 20% พร้อมจำนวนฐานลูกค้าขยับขึ้นเป็น 4.7 ล้านราย เทียบกับทั้งตลาดที่ 11 ล้านราย และ 3) จำนวนพนักงาน TTTBB เข้ามาเพิ่ม 6 พันคนทำให้ ADVANC มีพนักงานเพียงพอที่จะไปให้บริการตลาดลูกค้าองค์กร (Corporate segment) จากก่อนหน้าที่บริษัทขาดแคลนพนักงานให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด


synergy ของดีล มาจาก 1) การปรับเพิ่มขึ้นของ Penetration rate ของตลาด Broadbandจากระดับ 49% ADVANC ประเมินระยะยาวจะอยู่ที่อย่างน้อย 70% 2) การปรับเพิ่มขึ้นของARPU ในตลาด Broadband จากก่อนหน้า ADVANC เข้าตลาดหลังคู่แข่งทำให้ต้องตัดราคารุนแรงเพื่อแย่งลูกค้า จากนี้จะพยายามยกระดับ ARPU ให้ใกล้เคียงกับ TTTBB และ 3) การลดต้นทุนที่ซ้ำช้อน เช่น การลด CAPEX ในระยะยาวที่ซ้ำซ้อน การลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนระหว่าง ADVANC และ TTTBB อย่างไรก็ดีการรวมองค์กรจะต้องใช้เวลาราว 1.5-2.0 ปี และจะมี Integration cost เกิดขึ้นช่วงแรกคาดราว 500-700 ล้านบาท


กลยุทธ์ในระยะถัดไป 1) การปรับเพิ่ม ARPU ผ่านการนำเสนอ Package ใหม่ๆที่ให้บริการที่ดีขึ้นกับตลาด เช่น Home Fiber Land หรือการให้บริการหลายจุดในบ้านหลั่งเดียว การเจาะตลาด SMEs และการออก Package เพื่อเจาะตลาดเกมส์ 2) การ Cross-Selling ปัจจุบันฐานลูกค้าของ TTTB ราว 50% ไม่ได้ใช้บริการมือถือของ ADVANC เพื่อดึงดูดลูกค้าดังกล่าว ADVANC จะออก Package พิเศษเพื่อดึงดูดฐานลูกค้าดังกล่าวโดยเน้นไปที่บริการรายเดือน (Postpaid) 3) การนำเสนอบริการใหม่ๆสู่ตลาด เช่น Cloud PC on iPad เป็นต้น


Guidance ทางการเงิน ADVANC Guidance ปี 2566-2567 EBITDA จากดีลเป็นบวกตั้งแต่แรก แต่กำไรสุทธิจะได้รับผลกระทบเชิงลบเล็กน้อยในช่วงแรก หลักๆมาจากผลกระทบทางบัญชีโดยเฉพาะจากมาตรฐาน TFRS16 แต่ปี 2568 เป็นต้นไป ADVANC Guidance EBITDA ได้ผลบวกราว 2-4 พันล้านบาทต่อปี และกำไรสุทธิจากดื่ลจะเป็นบวกในงบกำไรขาดทุน


Our Take

บล.หยวนต้ามีมุมมองเป็นกลางต่อ ADVANC หลังการประชุม ภาพรวมการควบรวมกิจการเป็นบวกต่อกระแสเงินสดในระยะยาว แม้ระยะสั้น ADVANC อาจได้รับผลกระทบทางบัญชีกดดันงบกำไรขาดทุนบ้าง แต่คาดว่าบริษัทฯ จะบริหารจัดการได้ อย่างไรก็ดีผลบวกระยะยาวของดีลควบรวมกิจการอยู่ในประมาณการของเราและตลาดแล้ว ส่วนต่างหลักๆที่อาจจะเกิดขึ้นคือการบันทึกบัญชีซึ่งไม่มีนัยสำคัญกับกระแสเงินสด บล.หยวนต้าคงประมาณการและราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 255.00 บาทต่อหุ้น อิง DCF (WACC 8.0% T.G. 1.0%)


บล.หยวนต้าคงมุมมองบวกต่อ JASIF การเปลี่ยน sponsor เป็น ADVANC ทำให้ตราสารมีความแข็งแรงมากขึ้น แต่ตลาดยังไม่ได้ประเมินปัจจัยบวกดังกล่าวไว้ในราคาหุ้นที่ปัจจุบันหุ้นซื้อขายบนคาดการณ์เงินปันผลที่ระดับเกินกว่า 9% ต่อปี และต่ำกว่าต้นทุนของ ADVANC ที่ 7.809 บาทต่อหน่วยอย่างมีนัยยะ หาก JASIF ภายใต้การ sponsor ของ ADVANC จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอตามแผนงาน และดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ เริ่มปรับลดลงในช่วง 1-2 ปีจากนี้ตลาดจะเริ่มปรับลดระดับเงินปันผลที่คาดหวังกับ JASIF ลงส่งผลให้ตราสารมีโอกาสปรับขึ้น


ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ 1) การแข่งข้นด้านราคารุนแรง 2) การประมูลคลื่นความถี่โดยไม่จำเป็น และ 3) ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์และคดีความ

บล.เคจีไอแนะ “ซื้อ” เป้า 258 บาท

บล.เคจีไอ เห็นโอกาสในการเติบโตของ ADVANC จากการเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด FBB นำโดยการทำ upsell, Cross บริการต่าง ๆ กับ มือถือ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่า synergy จากการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ผู้ใช้บริการ และ ARPU เพิ่มขึ้น และประหยัดต้นทุนจากงบลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการยังจะทำให้กำไรสุทธิเป็นบวกตั้งแต่ปี 2568F เป็นต้นไป ทำให้บล.เคจีไอปรับเพิ่มประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายปี 2568F ขึ้นอีก 2-4% และ 4-5 บาทตามลำดับ บล.เคจีไอยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 258 บาท โดยโมเมนตัมจะได้แรงส่งจากแนวโน้มกำไร ที่ดีขึ้น ตาม ARPU ที่เพิ่มขึ้นของทั้งธุรกิจมือถือ และ FBB


Event

ประเด็นสำคัญที่ได้จากงาน fixed broadband (FBB) strategy day


Impact

เติบโตได้ดีขึ้น และแข็งแรงขึ้น บล.เคจีไอกลับออกจากการประชุมนักวิเคราะห์ด้วยความรู้สึกกลาง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ADVANC ซื้อ 3BB เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 15 พฤศจิกายน ADVANC ก็มีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้สูงที่สุดที่ 46% (จากเดิม 20%) โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 4.7 ล้านราย และ ARPU รวมอยู่ที่ 507 บาท (ของ AIS อย่างเดียวอยู่ที่ 428 บาท และของ TRUE อยู่ที่ 475 บาท) ทั้งนี้ ผู้บริหารคาคว่า penetration rate ของตลาดFBB จะสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ 50% เป็น 52-53% (ในกรณีฐาน) และเป็น 60-70% (ในกรณีที่ดีที่สุด) จากการขยายบริการในย่านชานเมือง ในขณะที่ ADVANC คาดวารายได้จากบริการ FBB จะเพิ่มขึ้น 5-8% YoY ต่อปี จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับ ARPU ที่เพิ่มขึ้น


AIS จะได้ประโยชน์จาก synergy ภายใต้แบรนด์ AIS-3BB Fiber อย่างไร...?

ADVANC เห็นโอกาส ในการที่จะ i) upsell แพ็คเกจที่ราคาสูงขึ้นด้วยบริการที่เหนือกว่าโดยอิงตามลักษณะของลูกกา ii) cross-sell ผลิตภัณฑ์ เช่น content platform (HBO, Netflix),และ free wi-fi iii) เสนอบริการมือถือโดยขายพ่วงแพ็คเกจกับทั้งผู้ใช้บริการมือถือ AIS และค่ายอื่นๆ ทั้งนี้ ADVANC ตั้งเป๋าจะดึงลูกค้า TTIBB ที่เป็นลูกค้า TRUE ให้ย้ายค่ายมา AIS ให้ได้ 50% นอกจากนี้ ยังจะมี synergy จากการดำเนิ้นงานอีกจากการประหยัดงบลงทุน (CAPEX) (1-2 พันล้านบาทต่อปี) / ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (400-800 ล้านบาทต่อปี) / เพิ่มรายได้ (150-300 ล้านบาทต่อปี)


Financial impact

ADVANC คาดว่า 3BB จะขาดทุน 2.0 พันล้านบาทในปี 2566F เมื่อรวมผลการดำเนินงานของ 3BB และ JASIF แล้วบล.เคจีไอน่าจะเห็นผลต่อกำไรสุทธิ ADVANC ปี 2566-67 เป็นลบเล็กน้อย ก่อนที่จะพลิกพื้นได้ตั้งแต่ปี 2568F เป็นต้นไป จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนในอดีต, การเติบโตของธุรกิจ, synergy, ค่าเช่าที่ลดลง, ส่วนแบ่งกำไรจาก JASIF ซึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยจากการซื้อกิจการ


ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการรวมกิจการในปี 2567-68 จะมีต้นทุนในการรวมกิจการ 500-700 ล้านบาท โดยผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีการหัก amortization ของ PPA หรือไม่มีกำไรจากการซื้อ เพราะมูลค่ายุติธรรมกับรากาที่เข้าไปซื้อแทบไม่แตกต่างกัน เราคิดว่าตลาดน่าจะทยอยรวม 3BB และ JASIF ในประมาณการโดยบล.เคจีไอคาดว่า 3BB และ JASIF จะทำให้กำไรปี 2568F เพิ่ม 2-4% และราคาเป้าหมายเพิ่ม 4-5 บาท


Valuation and action

บล.เคจีไอยังแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย DCF ที่ 258 บาท (WACC 6.79) และเงินปันผลจะอยู่ที่ 49 ทั้งนี้โมเมนตัมจะได้แรงส่งจากแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นซึ่งเราไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้ว โดย ARPU ที่เพิ่มขึ้นของทั้งธุรกิจมือถือ และ FBB จะมาจากการที่บริษัทเน้นลูกค้าที่มีคุณภาพ, การปรับราคาในตลาด, และการมุ่งขายแพ็คเกจที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเรามองว่าหุ้น ADVANC เหมาะกับนักลงทุนประเภท defensive ที่ต้องการหาอัตราผลตอบแทนในระดับปานกูลางและการเติบโตแบบไม่ต้องกังวล นอกจากนี้ บล.เคจีไอยังคงคาดว่ากำไรสุทธิใน 4Q66F จะดีที่สุดในรอบปีนี้ และเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY


Risks

การแข่งขันที่เข้มข้น, กำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนแอ, และค่าเสื่อมราคา & amortization สูง
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X