> ประกัน > BLA

01 ธันวาคม 2023 เวลา 09:30 น.

BLAพอร์ตประกันสุขภาพโต20% คุมเคลมสูง-ดึงรพ.ร่วมพันธมิตร

#BLA #ทันหุ้น - BLA เปิดพอร์ตประกันสุขภาพ 4 ปี โต 20%สะท้อนดีมานด์ประชากรไทยที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ขณะที่เคลมอยู่ระดับสูงตามเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล ทำให้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม กลยุทธ์ดึงโรงพยาบาลเป็นพันธมิตร ร่วมมือพัฒนาทั้งบริการ และผลิตภัณฑ์ จัดการรักษาและราคาที่เหมาะสม ดีต่อผู้เอาประกันไม่ถูกชาร์ตเบี้ย


นายโชน  โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA  กล่าวว่า ประกันสุขภาพของ BLAตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2565 เติบโตขึ้น 20% เป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดประกันสุขภาพโดยรวมที่เติบโตสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอัตราการขยายตัว 15%สะท้อนถึงความต้องการของผู้ซื้อที่ต้องการความคุ้มครองเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเมื่อมีการเจ็บป่วย


*BLA Every Care

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตไม่ได้มุ่งแต่บริการจ่ายเคลมเร็วเท่านั้น หากยังมีบริการเสริมที่ดูแลสุขภาพของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ คือตั้งแต่ยามไม่เจ็บป่วย ระหว่างการรรักษาพยาบาล และดูแลหลังการรักษาแล้ว ซึ่งในส่วนของ BLA ก็มีบริการดังกล่าวในชื่อ BLA Every Care บริการเสริมด้านสุขภาพ กับ 3 ขั้นตอน คือ Every Care Before เตรียมหะพร้อมก่อนเจ็บป่วย กับบริการคำแนะนำด้านสุขภาพส่วนบุคคล ตรวจสุขภาพประจำปี


ตามมาด้วย Every Care Special อุ่นใจเมื่อเข้ารักษา ด้วยการประเมินความคุ้มครองก่อนผ่าตัด เช่นถ้าจะทำการผ่าตัดจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไร บริการพบแพทย์ออนไลน์ เป็นต้น และ ขั้นตอนสุดท้าย Every Care After ดูแลต่อเนื่องถึงที่บ้านในยามที่พักฟื้น


นายโชน กล่าวต่อไปว่าด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ และความต้องการของลูกค้าหรือผู้เอาประกันที่เปลี่ยนไป ทำให้บริษัทประกันชีวิตต้องปรับรูปแบบทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ และสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เบี้ยประกันสุขภาพที่จับต้องได้ เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา ไปจนถึงวงเงินคุ้มครองสูง 200 ล้านบาท


*กลยุทธ์ผูกมิตร

อย่างไรก็ตาม ในธุรกิจประกันนั้นอัตราค่าสินไหมในส่วนของประกันสุขภาพอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอด ด้วยเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นราว 10% ทุกปี ทำให้บริษัทประกันภัยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ให้เหมาะสม ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งรัฐบาล และเอกชน ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาบริการต่างๆ เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้า รวมถึงการ เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลพันธมิตรที่ผ่านการโหวตจากผู้มาใช้บริการ


นายโชน กล่าวว่าในส่วนของ ปี 2566 บริษัทมีการมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Award 2023 เพื่อประกาศกีรยติคุณ และคำขอบคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตรที่ให้การดูแลสุขภาพผู้เอาประกันอย่างดี ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และร่วมกันพัฒนาบริการและแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยปีนี้มี โรงพยาบาล 20 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป้นเลิศใน 8 ด้าน ได้แก่ 1.รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร คือความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย พัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทและโรงพยาบาล เป็นต้น


2.รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ ดูแลรักษาลูกค้าของบริษัทอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานความจำเป็นทางการแพทย์ 3. รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน คือถูกต้อง รวดเร็ว ใส่ใจ 4. รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล คือบริหารค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า 5. รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ 6. รางวัลการให้บริการลูกค้า 7.รางวัลการให้บริการตัวแทน และ 8.รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ


ปัจจุบัน BLA มีพันธมิตรโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนรวมอยู่ที่ราวๆ 800 แห่งทั้วประเทศ ซึ่งบริษัทเข้าใจว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีต้นทุนการบริหารไม่เท่ากันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่าง ดังนั้นแล้ว BLA ในฐานะบริษัทประกันก็จะดูที่ความเหมาะสมด้านราคา มีการเปรียเทียบราคาค่ารักษา การจัดบริการรักษาให้กับลูกค้าที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเรื่งการบริหารจัดการเคลม และดีต่อผู้เอาประกันที่บริษัทจะไม่ต้องปรับเบี้ยขึ้นสูงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่เข้าไปกำหนดราคามาตรฐานให้ เพราะเข้าใจถึงต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง


นายโชน กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจประกันชีวิตแทบจะไม่มีความแตกต่าง เพราะสามารถเข้าถึง และให้การดูแลลูกค้าครบทุกกลุ่ม ดังนั้นจุดเด่นที่จะทำให้ผู้เอาประกันเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กับบริษัทนั้นๆ จึงอยู่ที่ความแข็งแกร่งและความมั่นคงของบริษัท


*ประกันชีวิต 9 เดือนโต 6%

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตสำหรับภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตในช่วง 9เดือนของปี 2566 ธุรกิจมีเบี้ยประกันชีวิตรับใหม่ (FYP) เท่ากับ 131,999 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบที่ไม่รวมเบี้ยชำระครั้งเดียว ที่มีอัตราการเติบโต 8% จากผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ และคุ้มครองตลอดชีพ


ในช่วง 9 เดือนของปี 2566 เบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป (RYP) และเบี้ยประกันชีวิตรับรวม (TP) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 3%และ 4% ตามลำดับ เบี้ยประกันภัยรับใหม่ของธุรกิจในช่วง 9เดือนของปี 2566 แยกตามช่องทางการจำหน่าย ช่องทางตัวแทนมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับปี แรกเพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับใหม่จากช่องทางตัวแทนคิดเป็น 35% ของเบี้ยประกันภัยรับใหม่


ช่องทางธนาคารมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลง 1% และคิดเป็นสัดส่วน 51% ของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ทุกช่องทาง ช่องทางอื่น ๆ มีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และคิดเป็นสัดส่วน 14% ของเบี้ยประกันภัยรับใหม่รวมทุกช่องทาง

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X