> กองทุน >

07 ธันวาคม 2023 เวลา 12:47 น.

"เกียรตินาคินภัทร" ออก 2 กองทุน THAI ESG หนุนการออม-ลดหย่อนภาษี ขาย 8-14 ธ.ค.นี้

#ทันหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) ตอบรับนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เสนอขาย 2 กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (THAI ESG) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP EQ THAI ESG) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน ESG Score Rating ที่ดีเป็นหลัก และ กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP GB THAI ESG) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและต้องการลดหย่อนภาษี 


โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการลงทุนในกองทุน SSF RMF หรือกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 


ทั้งนี้จะมีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2566 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท 


กองทุน KKP EQ THAI ESG ระดับความเสี่ยง 6 เป็นกองทุนตราสารทุนที่บริหารการลงทุนแบบ Active และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและได้รับการประเมิน SET ESG Rating ไม่ต่ำกว่า BBB Rating โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะมีค่าเฉลี่ย SET ESG Rating ในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า A ตามวิธีการคำนวณของบริษัทจัดการ


สำหรับกองทุน KKP GB THAI ESG ระดับความเสี่ยง 3 เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่บริหารการลงทุนแบบ Active โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย และกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการบริหารการลงทุนที่เน้นความยั่งยืนของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้รับการยืนยันโดยรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่นด้าน ESG จากเวที SET AWARDS 2023 ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการนำหลัก ESG มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุนและนำหลัก ESG มาใช้ประกอบในการพิจารณาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนในระยะยาวรู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X