> กองทุน >

07 ธันวาคม 2023 เวลา 14:05 น.

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัว กองทุน ES-SETESG เติบโตยั่งยืน-ลดหย่อนภาษี

#บลจ.อีสท์สปริง #ทันหุ้น บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-SETESG เน้นสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมลดหย่อนภาษี เสนอขาย 8 - 18 ธ.ค. 66


นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง  เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ ThaiESG) โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบการลงทุน คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-THAIESG-A)  และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ES-SETESG-THAIESG-D) รวมมูลค่า 5,000 ล้านบาท  ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566


กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-THAIESG-A)  และกองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ES-SETESG-THAIESG-D) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะลงทุนเชิงรับ (Passive Management) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงตามดัชนี SETESG Index  


ซึ่งดัชนีดังกล่าวมีแนวทางคัดเลือกบริษัทคือ 

  • 1.เป็นบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ที่ระดับ BBB ขึ้นไป ล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  • 2.เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 
  • 3.มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว 
  • 4.มีปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน  
  • 5.ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี ปัจจุบันอยู่ราว 114 บริษัท  
  • 6.มีการปรับองค์ประกอบในช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี


“จุดเด่นของกองทุนอีสท์สปริง SETESG ทั้ง  ES-SETESG-THAIESG-A และ ES-SETESG-THAIESG-D คือ การเติบโตของเงินลงทุนอย่างยั่งยืนจากการบริหารจัดการ ESG ที่ดี โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำ มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเพียง 0.5% อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือครองเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป สามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30% ของรายได้ หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมกองทุนอื่นๆ หรือการประกันชีวิตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนดังกล่าวจึงเหมาะกับผู้ลงทุนระยะยาว”  นางสาวดารบุษป์ กล่าว

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X