> SET > VGI

07 ธันวาคม 2023 เวลา 17:29 น.

ศาลฎีกาพิพากษาถึงที่สุด VGI ไม่ต้องจ่าย 579 ล. ให้ “ดีเอ็มฯ”

#VGI #ทันหุ้น - บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งว่า ตามที่ บริษัท ดีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ดีเอ็มฯ") (เดิมชื่อ "บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด") (ซึ่งเคยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ("ดีไลท์ฯ") ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2561 กล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของดีเอ็มฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ และดีไลท์ฯ ("สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ") โดยดีเอ็มฯ ไม่ได้ลงนามเป็นคู่สัญญาในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ต่อดีเอ็มฯ โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายให้แก่ดีเอ็มฯ เป็นเงินจำนวน 579,411,812.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปี นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาท(วันที่ 25 มิถุนายน 2561) จนกว่าจะชำระเสร็จนั้น


ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีการบังคับตามคำขี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 1841/2563ในขณะที่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.2269/2563ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้รวมคำร้องทั้งสองเข้าพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ดีเอ็มฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลแพ่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา


ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเห็นพ้องตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ดีเอ็มฯ ซึ่งมีผลให้คดีถึงที่สุด
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X