> SET > STARK

27 ธันวาคม 2023 เวลา 17:09 น.

ศาลสั่ง ขยายเวลาอายัดทรัพย์ อีก 180 วัน คดี STARK 9 ราย

#STARK #ทันหุ้น - ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK รวม 9 ราย


ก.ล.ต. ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญามีคำสั่งขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) รวม 9 ราย ซึ่งศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินดังกล่าวออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2567


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามความมาตรา 267แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษ กรณี STARK ชุดแรก รวม 10 ราย ได้แก่ (1) บริษัท STARK (2) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ (3) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (4) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี (5) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ (6) นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม (7) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) (8) บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TCI) (9) บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด และ (10) บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ระบุในคำสั่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 2567*


การกระทำความผิดที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษในกรณีนี้ มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และยังคงมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่มีการอายัดทรัพย์สินต่อไปแล้ว ผู้ถูกกล่าวโทษจะยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ก.ล.ต. จึงยื่นคำขอต่อศาลอาญาให้พิจารณาสั่งขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษรวม 9 ราย ประกอบด้วย รายที่ (1) – (6) และ (8) – (10) ซึ่งศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินออกไปอีก 180 วัน นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2567


สำหรับ PDITL ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483ซึ่งมีมาตรการควบคุมดูแลการจัดการทรัพย์สินไว้เพื่อการดำเนินการค้าตามปกติโดยศาลล้มละลายกลาง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และปรับปรุงระบบงานภายใน โดยมีบริษัทซึ่งเป็นที่ปรึกษาจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานกระแสเงินสด (Cash Monitoring) ในการสอบทานการทำรายการทางการเงินของบริษัท จึงไม่มีเหตุในการขยายระยะเวลาอายัดทรัพย์สินของ PDITL

________________________

หมายเหตุ : * ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว” วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10025
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X