> SET > STARK

11 มกราคม 2024 เวลา 09:27 น.

บอร์ด STARK อนุมัติงดจ่ายปันผล-จัดประชุมผู้ถือหุ้น 22 ก.พ.67

#STARK #ทันหุ้น-บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง VCV ชั้น 2 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) (บริษัทย่อยของบริษัท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 ม.ค. 2567


นอกจากนี้คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565


และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ นายนพพร กิตติลดากุล, พันตำรวจเอกมงคล ภูวประภาชาติ และนายสมชาย เลาห์วีระพานิช


ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้น ได้ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2566 โดยบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 3 คนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม


คณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจาก 9 คน เป็น 5 คน


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X