> SET > TU

17 มกราคม 2024 เวลา 10:40 น.

TU เลิก Red Lobster เจ็บแต่จบ โบรกแนะ “ซื้อ” แม้กระทบช่วงสั้น

#TU #ทันหุ้น - บล.กสิกรไทยมองเชิงบวกกรณี TU ถอนการลงทุนใน Red Lobster โดยบล.กสิกรไทยระบุว่า จากแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารที่ไม่สดใสนักในสหรัฐฯ และไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TU อีกต่อไป TU จะบันทึกค่าด้อยของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจำนวน 1.85 หมื่นลบ.ในไตรมาส 4/66 และจะไม่รับรู้ผลการดำเนินงานของ RL อีกต่อไปตั้งแต่ไตรมาส 1/67

บล.กสิกรไทยเชื่อว่าการตัดสินใจนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อ TU ในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบในระยะสั้น บล.กสิกรไทยคงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วย TP ใหม่ที่ 16.70 บาท


Investment Highlights

การตัดสินใจถอนการลงทุนใน Red Lobster TU ตัดสินใจถอนการลงทุนในการลงทุนส่วนน้อยของ Red Lobster (RL) เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขทางการเงินของ Red Lobster ไม่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ อีกต่อไป และรวมถึงแนวโน้มที่ไม่สดใสของอุตสาหกรรมร้านอาหารแบบไม่เป็นทางการ (Casual Dining) ในสหรัฐฯ ในระหว่างนี้ที่ TU ยังหาทางเลือกต่างๆ ในการถอนการลงทุน, TU จะบันทึกค่าด้อยที่ไม่ใช่ายการเงินสดจำนวน 1.85 หมื่นลบ. (530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในไตรมาส 4/2566


การประกาศซื้อหุ้นคืน TU ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3.6 พันลบ. ตั้งเป้าไม่เกิน 200 ล้านหุ้น หรือ 4.3% ของหุ่นที่ชำระแล้ว ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567 หากอิงจากรายละเอียดของโครงการราคาซื้อหุ้นคืนเฉลี่ยจะไม่เกิน 18 บาท/หุ้น เราเชื่อว่าโครงการนี้จะสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้นได้


อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนยังคงแข็งแกร่ง แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากการถอนการลงทุนดังกล่าว อัตราการก่อหนี้สินสุทธิ (net gearing) ของ TU จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.84 เท่าจาก 0.65 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 3/2566 ซึ่งยังคง อยู่ภายใต้เงื่อนไขหุ้นกู้ของอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ 2.0 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ICR) จะสูงกว่าเงื่อนไขหุ้นกู้ที่ตั้งไว้ 3.0 เท่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 3.5 พันลบ.และ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566จะพลิกเป็นขาดทุนสุทธิ ซึ่งไม่อนุญาตให้จ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้ 5 ชุด มูลค่ารวม 1.35 หมื่นลบ. และ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น TU จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับกรณี ICR ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหุ้นกู้ และการยกเว้นการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ. หลังจากประกาศผลประกอบการปี 2566


คาดจะไม่มีภาระผูกพันและส่วนแบ่งขาดทุนจาก RL อีกต่อไป TU จะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมแก่ RL อีกต่อไป ในขณะที่มีเพียงธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในสหรัฐฯ เท่านั้นที่ยังมีการทำธุรกรรมทางธุรกิจกับ RL ซึ่งผู้บริหารของ TU คาดว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการตัดสินใจครั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อกังวลสำคัญที่คลี่คลายลงและแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นในอนาคต เราเชื่อว่าการตัดสินใจนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว


คาดขาดทุนสุทธิปี 2566แต่พลิกกลับมามีกำไรแข็งแกร่งในปี 2567-2568 บล.กสิกรไทย ประเมินกำไรปี 2566 ของ TU จะพลิกขาดทุนสุทธิ 1.35 หมื่นลบ. จากนั้นจะกลับมามีกำไร 7.5พันลบ.ในปี 2567 และ 7.9 พันลบ. ในปี 2568 ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10% และ 8% จาก 6.8 พันลบ.และ 7.3 พันลบ. จากประมาณการของเราก่อนหน้านี้ในปี 2567-2568 อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2566น่าจะลดลงเหลือ 13.70 จาก 16.90 บาท ณ สิ้นปี 2565


Valuation and Recommendation

บล.กสิกรไทย คงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายลดลงเหลือ 16.70 บาท  สำหรับ TU ด้วยราคาเป้าหมายลดลงที่ 16.70 บาท จาก 17.30 บาท ราคาเป้าหมายของเราอิงวิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) ที่ประกอบด้วยมูลค่าของ ITC ที่ 9.30 บาท และมูลค่าธุรกิจที่เหลือของ TU ที่ 7.40 บาท ทั้งนี้เรามีการปรับลดตัวคูณในการประเมินมูลค่าธุรกิจของ TU เพื่อสะท้อนผลกระทบจากการตั้งด้อยค่าการลงทุนใน RL


บล.หยวนต้า ชี้เลิก Red Lobster เจ็บแต่จบ

TU แจ้งตลท. 2 เรื่อง 1) ถอนการลงทุนในธุรกิจ Red Lobster ทั้งหมด (หุ้นสามัญสัดส่วน 25% และหุ้นบุริมสิทธิ 24%) และ 2) ประกาศซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าไม่เกิน 3,600 ลบ. ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2567 เรามี่มุมมองเป็นลบในระยะสั้น แต่เป็นบวกในระยะยาว


ผู้บริหารมองว่าธุรกิจ Red Lobster (RL) ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงด้านการเงินที่มีโอกาสต้องเพิ่มทุนอีก ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินลงทุน และแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของ TU จึงถอนการลงทุนทั้งหมดจาก RL เพื่อตัดผลขาดทุนต่อเนื่องดังกล่าวที่เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ๆว 900 ลบ/ปี ซึ่งจะไม่ต้องรับรู้ตั้งแต่ 1Q67 เป็นต้นไป


โดยระหว่างที่บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาช่องทางในการถอนการลงทุนนี้ บริษัทจะบันทึกรายการด้อยค่าทางบัญชี (Non-Cash Impairment) ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในงบกำไรขาดทุนงวด 4Q66 จำนวนราว -18,500 ลบ. (มูลค่าหุ้นสามัญที่ 2,900 ลบ. และหุ้นบุริมสิทธิที่ 15,600 ลบ.) ทำให้เป็น Downside ต่อผลประกอบการปี 2566 ของ TU คาดจะมีผลขาดทุนสุทธิที่ ราว +/ - 14,000 ลบ. และจะกลับรายการเป็นกำไรเมื่อสามารถจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้ตามมูลค่าที่บริษัทจำหน่าย (เบื้องต้นยังไม่มี Potential Bidder)


นอกจากนี้การถอนเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของ TU โดย TU จะยังเป็น Supplier วัตถุดิบหลักให้กับร้าน Red Lobster ตามเดิม


ในด้านฐานะการเงินของบริษัทมองกระทบจำกัด คาด Net D/E Ratio จะปรับขึ้นเป็น 0.84 เท่าเทียบจากช่วงก่อนทำรายการของบริษัทที่ราว 0.65 เท่า ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Covenant Ratio ที่ 2.0 เท่า


อย่างไรก็ตามผลขาดทุนสุทธิของงบปี 2566 ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของหุ้นกู้จำนวน 2 ชุดที่ต้องดำรง Interest Coverage Ratio (ICR) ห้ามเกิน 3.0x และ 5 ชุดที่กำหนดห้ามจ่ายปันผลเกิน 60% ของกำไรสุทธิ ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจไม่มีปันผลจ่ายงวด 2H66 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อกับผู้ถือหุ้นกู้ให้ทันก่อนการประกาศงบในเดือน ก.พ. นี้ นอกจากนี้จะมีความเสี่ยงที่อาจถูก Downgrade Credit Rating ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่อง


การด้อยค่าที่ 18,500 ลบ. คิดเป็นสัดส่วน 24.5% ของ Book value ของบริษัท และคิดเป็นมูลค่า 3.97 บาท/หุ้นประเมินว่าจะเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นต่อราคาหุ้น แต่ในระยะยาวการที่ไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก RL จะทำให้ประมาณการกำไรปี 2567 ของบล.หยวนต้ามี Upside ราว 5% เป็น 6,390 ลบ. และทำให้ราคาเป้าหมายมีโอกาสปรับขึ้นเป็น 18.60 บาท จากเดิมที่ 17.80 บาท


เชิงพื้นฐานเบื้องต้น บล.หยวนต้ายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และคงราคาเหมาะสมไว้ตามเดิมที่ 17.80 บาท แต่เชิงกลยุทธ์คาดราคาหุ้นตอบรับเชิงลบก่อนจากมูลค่าการด้อยค่าเงินลงทุนที่สูง สำหรับการลงทุนระยะสั้นแนะนำชะลอการลงทุน หรือหากมีสถานะอาจพิจารณาลดน้ำหนัก เพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนอีกครั้งช่วงหลังงบ 4Q66 ออก ส่วนการลงทุนในระยะยาวให้รอสะสมเพิ่มเพื่อถัวเฉลี่ยเมื่อราคาหุ้นสร้างฐานหรือหลังงบออกเช่นกัน
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X