> SET > JKN

01 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:28 น.

ตลท.สั่งJKN แจงเหตุผลปรับโครงสร้างถือหุ้น JKN Legacy -ข่าวลือภายใน 6 ก.พ.67

#JKN#ทันหุ้น- ตลท.ตลท.สั่งJKN แจงเหตุผลปรับโครงสร้างถือหุ้น JKN Legacy -ข่าวลือ พร้อมสาเหตุเปิดเผยข้อมูลมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกรณี MUO ภายใน 6 ก.พ.67


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า จากที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ชี้แจงข้อมูลได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy, Inc. (JKN Legacy) การขายหุ้นดังกล่าว การผิดนัดชำระหนี้การยื่นขอฟื้นฟูกิจการ และการเปิดเผยข้อมูล สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญดังนี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้JKN ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้


1. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น JKN Legacy จากการถือหุ้นทางตรงเป็นการถือหุ้น ทางอ้อม ก่อนยื่นฟื้นฟูผ่านศาลในเวลาไม่นาน รวมทั้งกรณีหากไม่เปลี่ยนโครงสร้าง JKN จะเป็นผู้ได้รับเงินจากการขาย ที่จะต้องอยู่ในข้อห้ามตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ อย่างไร


2. ความคืบหน้าการรับชำระเงินตามงวดรับชำระข้างต้น รายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินที่แจ้งว่าเพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ JKN ต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรและมาตรการติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว


3. เหตุผลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กรณีปรากฏข้อมูลในสื่อต่างๆ ว่า JKN จะขายกิจการ MUO โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 แจ้งว่า บริษัทคาดว่าจะมีข้อสรุปในเวลาต่อไป  แต่วันถัดมาคือวันที่ 23 มกราคม 2567 บริษัทได้แจ้งว่า JKN Global Content ได้ลงนามสัญญาซื้อขายกิจการ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566


นอกจากนี้ขอทราบความเห็นของคณะกรรมการและมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทต้องชี้แจง โดยหากเป็นข่าวลือหรือข่าวสารที่มีสารสนเทศที่ถูกต้อง บริษัทต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงนั้น


จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X