> Trendtalk > ADVANC

08 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 06:20 น.

เจาะ ADVANC

#ADVANC #ทันหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษดังนี้

“CGS International Securities (Thailand) Company Limited” และใช้ชื่อย่อ “CGSI” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป


ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1400 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 1375 และ 1385 ขึ้นไปได้ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1420 แต่มีแนวรับสำคัญที่ 1370


หรับหุ้นที่น่าสนใจวันนี้ คือ ADVANC หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส


ผลประกอบการปี 66 มีกำไรสุทธิ 29,086 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 9.78 บาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 65 ที่มีกำไรสุทธิ 26,011 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 8.75 บาท


นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า ในปี 67บริษัทคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักเติบโตประมาณ 13-15%ส่วนกำไร EBITDA เติบโตประมาณ 14-16%พร้อมตั้งงบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่) ประมาณ 25,000-26,000 ล้านบาท


ปี 67 คาดการณ์การเติบโตจากการรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการ บมจ.ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ (TTTBB) ร่วมกับการรักษาแนวโน้มการเติบโตของการดำเนินงานปกติ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้และภาวะการแข่งขันที่ทรงตัว เอไอเอสมุ่งเน้นสร้างการเติบโตด้วยการนำเสนอบริการแบบหลอมรวม (convergence) ระหว่างบริการหลักด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้ผู้ใช้บริการได้รับคุณค่ามากขึ้นจากการใช้งานหลากหลายผลิตภัณฑ์(multi-product proposition) ควบคู่กับพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง


- โทรศัพท์เคลื่อนที่ มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำด้านคุณภาพและความครอบคลุมของโครงข่าย การนำเสนอสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม และยกระดับคุณค่าของบริการผ่านปัจจัยต่างๆ อาทิ 5G บริการแบบหลอมรวม และระบบนิเวศสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งมอบบริการดิจิทัลเหนือระดับแก่ผู้ใช้บริการ


- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เติบโตด้วยการรับรู้รายได้จาก TTTBB ร่วมกับรักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้บริการที่ขยายตัวขึ้นและโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศจากการรวมกันระหว่างเอไอเอสและ TTTBB พร้อมการนำเสนอสินค้าด้วยจุดเด่นด้านนวัตกรรมและคุณภาพการให้บริการที่เหนือกว่าเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มากกว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบทั่วไป เอไอเอสให้ความสำคัญไปที่กระบวนการบูรณาการการทำงานระหว่างเอไอเอส และ TTTBB เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงรายได้และต้นทุน (Synergies)


- บริการลูกค้าองค์กรร มุ่งเน้นการเติบโตที่สร้างผลตอบแทนสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รับประโยชน์จากการพัฒนาของสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยใช้ประโยชน์จากบริการการเชื่อมต่อสื่อสาร บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และ การสร้างความแตกต่างด้วยแพลตฟอร์มบนเทคโนโลยี 5G (5G Paragon Platform)


ในปี 67 บริษัทตั้งเป้างบลงทุน 25,000-26,000 ล้านบาท เพื่อรักษาคุณภาพบริการ โดยงบลงทุนลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเร่งลงทุนโครงข่าย 5G คลื่นความถี่ 700MHz ในปี 66การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่กว้างขึ้นของ TTTBB การใช้จ่ายงบลงทุนอย่างเหมาะสมสอดคล้องไปกับความตั้งใจในการรักษาลูกค้าคุณภาพสูงผ่านการคงสถานะการเป็นผู้นำด้านโครงข่าย ขณะยังมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้งบลงทุนร่วมเพื่อให้มีประโยชน์และประสิทธิผลทางการเงินมากขึ้น (CAPEX synergy) จากการผนึกกำลังของโครงข่ายระหว่างเอไอเอสและ TTTBB


โดยสรุป เอไอเอสคาดการณ์สัดส่วนงบลงทุนสำหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 60%ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน 28%และส่วนที่เหลือสำหรับธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและอื่นๆ


สำหรับผลประกอบการปี 66 เอไอเอส ทำรายได้รวม 188,873 ล้านบาทในปี 66 เพิ่มขึ้น 1.2%ได้รับประโยชน์จากการเริ่มรับรู้รายได้ TTTBB และมีกำไรสุทธิ 29,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% EBITDA เท่ากับ 93,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1%จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทุกธุรกิจ ร่วมกับการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ด้วยระบบโครงข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Network) และ ระบบไอทีอัจฉริยะที่ยกระดับประสบการณ์การใช้งาน โดยมีผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจดังนี้


รายได้การให้บริการหลักเติบโต 2.5% ต่ำกว่าประมาณการ 3-5% (ยังไม่รวมธุรกรรมการเข้าลงทุน TTTBB และ 19% ในกองทุน JASIF) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงนักท่องเที่ยวฟื้นตัวต่ำกว่าคาด และการมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลตอบแทนสูงในบริการลูกค้าองค์กร และ EBITDA เติบโต 3%ต่ำกว่าประมาณการ จากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ


สำหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนลูกค้า 44.6 ล้านเลขหมาย โครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการใกล้เคียง 90% ของพื้นที่ประชากร โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 9.2 ล้านเลขหมาย ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง AIS 3BB FIBRE3มีฐานลูกค้ากว่า 4.7 ล้านครัวเรือน


บริษัทใช้งบลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่) ราว 41,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 27,000-30,000 ล้านบาท จากการเร่งลงทุนโครงข่ายบนคลื่นความถี่ 700MHz จากการเป็นพันธมิตรกับ NT สอดคล้องกับประมาณการถ้าไม่นับผลกระทบจากการเร่งลงทุน



รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X